Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 5 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Prin proiectul de hotărâre se propune, în vederea asigurării continuității serviciilor publice de transport feroviar de călători și pentru toate categoriile de beneficiari de facilități de călătorie cu metroul, rutier și naval, până la rectificarea bugetară:
1. pe anul 2024 cu suma de 586.423 mii lei credite de angajament și 586.423 mii lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 84.01 „Transporturi”, Subcapitolul 84.01.04 „Transport Feroviar”, Paragraf 84.01.04.01 „Transport pe calea ferată”, Titlul IV. „Subvenții”, în vederea asigurării continuității prestării obligației de serviciu public în domeniul transportului feroviar de călători, prin acoperirea costurilor suportate, dar fără a depăși suma care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra costurilor şi veniturilor operatorului de serviciu public.
2. suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2024 cu suma de 232.989 mii lei credite de angajament și 232.989 mii lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, Subcapitolul 68.01.50 „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, Paragraf 68.01.50.50 „Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, în vederea asigurării serviciului universal, din care 185.989 mii lei credite de angajament și 185.989 mii lei credite bugetare pentru toate categoriile de beneficiari de facilități de călătorie pe calea ferată, respectiv 47.000 mii lei credite de angajament și 47.000 mii lei credite bugetare pentru toate categoriile de beneficiari de facilități de călătorie cu metroul, rutier și naval, respectiv beneficiarii Legii nr. 448/ 2006.
3. suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2024 cu suma de 1.630 mii lei credite de angajament și 1.630 mii lei credite bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, la capitolul 84.01 „Transporturi”, Subcapitolul 84.01.04 „Transport Feroviar”, paragraf 84.01.04.01 „Transport pe calea Ferată”, Titlul II. „Bunuri și servicii”, în vederea asigurării continuității prestării obligației de serviciu public în domeniul transportului feroviar de călători. La data de 13.05.2024, Administrația Centrală a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, are o execuție pe angajamente legale de 73,04%, iar pe angajamente bugetare de 84,13%.
Disponibilul angajamentelor legale (1804 mii lei) și angajamentelor bugetare (1.062 mii lei) se va utiliza pentru:
•contractele de achiziții pe termen de 6 luni necesare susținerii funcționării în condiții optime a MTI (servicii curățenie, combustibil, servicii imprimerie, mentenanță program contabilitate, etc);
•traduceri standarde europene;
•audit financiar Metrorex;
•pentru plata facturilor de utilități (energie electrică și termica; apă, canal și salubritate, etc).
4. sumele se utilizează pentru implementarea de către Autoritatea pentru Reformă Feroviară a programului de transport feroviar de călători, în condițiile de calitate, confort și eficiență prevăzute în contractele de servicii publice încheiate cu operatorii de transport feroviar de călători, în temeiul H.G. nr. 1.453/2022 și pentru plățile efectuate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în baza deconturilor întocmite și transmise de operatorul de transport cu metroul ( Legea 198/ 2023, Legea 199/ 2023, Legea 44/ 1994, Legea 341/ 2004), operatorii de transport rutier persoane ( Legea 147/ 2000, Legea 44/ 1994) și transport naval ( Legea 147/ 2000, Legea 198/ 2023), beneficiarii Legii nr. 448/ 2006 – O.G. nr. 14/ 2024, art. II

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 17.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!