Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

ANEXA Nr. 1.1
la procedură

 

CERERE
pentru emiterea avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
 

    Subsemnatul . . . . . . . . . . (numele, prenumele), cu domiciliul/sediul în localitatea . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., telefon: . . . . . . . . . ., e-mail: . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., (beneficiar, proiectant, reprezentant al beneficiarului, împuternicire nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .) 

    solicit emiterea avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor pentru documentaţia: 

    . . . . . . . . . . 

    . . . . . . . . . . 

    Ataşez prezentei următoarele: 

  1. Piese scrise: 

    □ Certificat de urbanism nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . (copie); 

    □ Aviz de specialitate Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere/Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . (copie); 

    □ Aviz de specialitate Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A./Sucursala Regională de Căi Ferate . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . (copie); 

    □ Aviz de specialitate METROREX - S.A. nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . . (copie); 

    □ memoriu justificativ (2 exemplare originale); 

    □ alte piese scrise: 

    . . . . . . . . . . (Se vor specifica.) 

  1. Piese desenate: 

    □ plan de încadrare în zonă (sc. 1: . . . . . . . . . .); 

    □ plan de situaţie (sc. 1: . . . . . . . . . .); 

    □ profil/secţiune transversală (sc. 1: . . . . . . . . . .); 

    □ profil/secţiune longitudinală (sc. 1: . . . . . . . . . .); 

    □ detaliu (sc. 1: . . . . . . . . . .) - după caz; 

    □ alte piese desenate (se vor specifica): 

    . . . . . . . . . . 

    Pentru eventuale completări/clarificări, rog să fiu contactat la: 

    . . . . . . . . . . (număr telefon/fax, adresă e-mail şi/sau adresă poştală)

 

     
 

Data Semnătura

 

   NOTE:  

  1. Rubricile se vor completa, după caz, în funcţie de tipul documentaţiei/lucrării. 

2. Cererea poate fi redactată de solicitant în orice modalitate de care dispune, inclusiv olograf (de mână), cu respectarea conţinutului din prezenta anexă.

Click to listen highlighted text!