Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI
Scopul proiectului

Imbunătăţirea capacitatii instituţionale a MT pentru a elabora şi implementa o strategie generală (integrata) a sectorului transporturi si infrastructură si de a elabora planuri strategice pe termen lung.
Proiectul este finantat prin Fondul Social European - Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (PODCA).

Durata de implementare

 

Contractul de finantare pentru acest proiect a fost incheiat in data de 08.03.2012, intre MT, in calitate de Beneficiar si Ministerul Administratiei si Internelor, in calitate de ordonator principal de credite pentru Autoritatea de Management pentru PODCA. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, urmand a se finaliza in data de 07.03.2014.
 
Valoarea proiectului

 

Valoarea totala a proiectului, fara TVA, este de 16.051.422,85 lei, aceeasi fiind si valoarea eligibilă a proiectului, din care asistenta nerambursabila FSE de 13.643.709,42 lei (85%) si contributia prorie a MT de 2.407.713,42 lei (15%).

 

Rezultate asteptate

 

1. Imbunatatirea capacitatii administrative a personalului MT in domeniul strategic si  elaborarea strategiei generale in sectorul de transport si infrastructura si coroborarea acesteia cu strategiile existente la nivelul transportului modal si cu Master Planul ce urmeaza a fi elaborat;
2. Pregatirea unui plan de formare si perfectionare profesionala a personalului de specialitate al ministerului implicat in elaborarea de politici publice, strategii, normative, metodologii si implementarea de proiecte;
3. Elaborarea unui Raport privind organizarea MT;
4. Imbunatatirea sistemului de guvernanta corporativa a companiilor aflate in subordinea / sub autoritatea sau in coordonarea MT, in concordanta cu Acordul incheiat intre Guvernul Romaniei si Fondul Monetar International; Intocmirea unui Raport privind Contractele de performanta multianuale incheiate intre minister si companiile ce administreaza infrastructura de transport sau furnizeza servicii in domeniul transporturilor si revizuirea acestor contracte de performanta multianuale
5. Contracte revizuite incheiate intre minister si administratorii retelelor de infrastructura cu respectarea strategiei generale a MT si a reglementarilor europene;
6. Elaborarea unui plan de masuri pentru transpunerea in legislatia romaneasca privind transportul rutier a tuturor reglementarilor europene care lipsesc in prezent;
7. Revizuirea metodologiilor si standardelor existente utilizate de catre Minister si administratorii de infrastructura si evaluarea principiilor actuale de recuperare a costurilor aplicate in transportul rutier si feroviar;
8. Elaborarea unui Raport de sinteza privind situatia si nivelul subventiilor din transportul intermodal si propunerea unor noi proceduri si mecanisme privind calculul si acordarea  subventiilor;
9. Elaborarea unui Raport privind analiza comparativa privind costurile infrastructurii de transport in Romania in raport cu celelalte tari europene vecine Romaniei
10. Infiintarea Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti.
 
 
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!