Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 09.07 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

1. Alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a sumei de 180.000 mii lei la Capitolul 84.01 ”Transporturi” pentru Titlul 72 ”Active financiare”, Articolul 72.01 "Active financiare", Alineatul 72.01.01 "Participare la capitalul social al societăților comerciale", pentru majorarea capitalului social al societății Metrorex S.A., în vederea plății despăgubirilor datorate:
- 63.700 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusă din suma de 57.500 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.46468/3/2017, sentința civila nr.7178/22.12.2020 – magistrala 5 Metrou, la care se adaugă suma de 6.200 mii lei, dobândă legală penalizatoare începând cu data de 01.07.2023 și până la data efectuării plății, pentru care există instituită poprire pe conturile curente ale Metrorex S.A și blocarea activității, cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.
- 86.400 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusă din suma de 79.200 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.45030/3/2018, Hotărârea nr.19/23.01.2024 -magistrala 5 Metrou, la care se adaugă suma de 7.200 mii lei, dobândă legală penalizatoare începând cu data de 01.02.2024 și până la data efectuării plății, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul;
- 4.800 mii lei furnizorului de investiții patrimoniu public, respectiv pentru WEBUILD Spa MILANO Sucursala Romania Bucuresti, compusa din suma de 70 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.47299/3/2017, Sentința civilă nr.4306/21.06.2018 și din suma de 4.730 mii lei, sumă stabilită de instanțele de judecată în dosarul nr.24965/299/2019, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul;
- 25.100 mii lei, furnizorului ALSTOM S.A. Transport S.A. reprezentând obligații de plată stabilite de către instanțele de judecată pentru plata cu întârziere a facturilor de mentenanță din anii precedenți, conform sentințelor civile definitive: nr.1163/20.07.2020; nr.2086/26.09.2022; nr.2102/26.09.2022;nr.282/08.02.2023;nr.2946/05.12.2022;
nr.5659/06.11.2023, pentru care există riscul instituirii popririi pe conturile curente ale Metrorex S.A. și blocarea activității, cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.

2. Alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a sumei de 43.200 mii lei la Capitolul 84.01 ”Transporturi”, Subcapitolul 84.01.04 ”Transport Feroviar”, Paragraful 84.01.04.02 ”Transport cu metroul” pentru Titlul 55 ”Alte transferuri”, Articolul 55.01 "Transferuri interne”, Alineatul 55.01.12 “ Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, obiectivul Magistrala 5, cu rugămintea de a urgenta alocarea suplimentară a sumei solicitate, astfel încât activitatea curentă a Metrorex S.A. de transport public de călători cu metroul, să nu fie afectată. Suma reprezintă cheltuieli de capital și a fost stabilită de instanțele de judecată prin sentințe definitive, pentru care există instituită poprire pe conturile curente ale Metrorex S.A. și riscul blocarii activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul.
În anul 2019, s-a realizat testul investitorului privat prudent, iar concluzia raportului a fost aceea de majorare a capitalului social al societății cu suma de 744.000 mii lei.
În anul 2019 s-a majorat capitalul social cu suma de 190.000 mii lei, iar în anul 2022 capitalul social s-a majorat cu suma de 150.000 mii lei.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!