Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 09.07 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru organizarea și funcționarea Autorității pentru Reformă Feroviară

 

Scurtă descriere

ARF s-a înființat în baza O.U.G. nr. 62/2016, în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii („MTI”), fiind finanțată integral de la bugetul de stat prin bugetul MTI.

În realizarea funcțiilor sale, A.R.F. are, în principal, atribuțiile stabilite prin art. 2 alin. (1) și art. 3 – 7 din O.U.G. nr. 62/2016, coroborate cu prevederile art. 5 și art. 38 - 39 din O.U.G. nr. 12/1998 și cu prevederile art. 3 pct. 28, art. 5 alin. (3), art. 72 alin (3), art. 75, art. 11 – 111, art. 131, art. 38 și art. 41 – 54 din Legea 202/2016

ARF este organizată și funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 98/2017 privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare.

ARF are calitatea de beneficiar în cadrul mai multor programe europene cu finanțare nerambursabilă, mai exact:
• Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM 2014-2020),
• Programul Transport 2021-2027 (PT 2021-2027),
• Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C4, Investiția 2 - Material rulant feroviar,
• Fondul pentru Modernizare al Uniunii Europene (FM) - instrument nou de finanțare ce contribuie la obiectivele Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranziții juste din punct de vedere social către o economie verde,
principalele obiective de investiții derulate de ARF fiind următoarele:
• „Implementarea Modelului Național de Transport, prin actualizarea și detalierea acestuia pentru anul 2019, pentru transportul de călători pe calea ferată și definirea obligației de serviciu public de transport feroviar de călători” – obiectiv de investiții finalizat la data de 30 iunie 2022, finanțat prin Fonduri de Coeziune/POIM 2014-2020;
• „Sistem integrat, bază de date unică și furnizare de informații privind sistemul de ticketing al operatorilor de transport feroviar de călători” - obiectiv de investiții finalizat la data de 31 august 2023, finanțat prin Fonduri de Coeziune/POIM 2014-2020;
• „Achiziționarea a 37 de rame electrice interregionale noi, denumite RE-IR și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri”, obiectiv de investiții în implementare, finanțat prin POIM 2014-2020 și PT 2021-2027;
• „Supervizare pentru implementarea Contractului de achiziție nr. RUIC 257/25.03.2022 de furnizare a 37 de rame electrice interregionale noi, denumite RE-IR și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații necesare funcționării respectivelor trenuri”, obiectiv de investiții în implementare, finanțat prin POIM 2014-2020 și PT 2021-2027;
• „Achiziția de material rulant nou, rame electrice regionale, denumite RE-R și a serviciilor de mentenanță necesare funcționării acestora”, obiectiv de investiții în implementare, finanțat prin PT 2021 - 2027
• „Achiziție 12 automotoare în tracțiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen”, obiectiv de investiții finanțat prin PNRR, cu procedură de achiziție în desfășurare;
• „Achiziția de 20 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR destinate conectării centrelor urbane din România și achiziționarea serviciilor de mentenanță și reparații”, obiectiv de investiții finanțat prin PNRR;
• „Achiziție 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km/h și să tracteze până la 16 vagoane de călători”, obiectiv de investiții în implementare, finanțat prin PNRR;
• „Sistem integrat de ticketing feroviar național” - obiectiv de investiții în pregătire, finanțat prin PT 2021 – 2027 în Axa Prioritară 6 (AP 6) – Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și reziliență în fața schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;
• „Îmbunătățirea mersului de tren prin introducerea trenurilor de mers cadențat în jurul orașelor mari din România” - obiectiv de investiții în pregătire, finanțat prin PT 2021 – 2027;
• „Creșterea capacității administrative a Autorității pentru Reformă Feroviară în cadrul Programul Transport 2021-2027” - obiectiv de investiții în pregătire, sursa de finanțare PT 2021-2027;
• „Achiziția de material rulant nou, destinat transportului feroviar de călători, rame electrice regionale RE-R 2” - obiectiv de investiții în pregătire, sursa de finanțare PT 2021-2027;
• „Achiziția de 23 locomotive electrice pentru transportul feroviar de călători” - obiectiv de investiții în pregătire, sursa de finanțare FM;
• „Achiziție de 9 rame electrice interregionale de lung parcurs RE-IR-2” - obiectiv de investiții în pregătire, sursa de finanțare FM.
Analizând proiectele anterior menționate, se poate observa faptul că ARF are un rol fundamental în realizarea măsurilor de reformă în sectorul feroviar, gestionând fonduri publice în valoare de:
• 1.700 – 3.000 milioane lei/an pentru subvenții de călători;
• 400 - 600 milioane lei/an pentru facilități de călătorie;
• 1,2 miliarde Euro investiții material rulant nou (rame electrice pentru utilizare în transport de lung parcurs - 66 unități, rame electrice pentru utilizare în transport de scurt parcurs -132 unități, rame electrice cu pile de combustie cu hidrogen pentru transport de scurt parcurs - 12 unități, locomotive electrice – 39 unități).

În OUG nr. 62/2016 și HG nr. 98/2017 sunt stabilite funcțiile ARF, atribuțiile acestuia, numărul maxim de posturi, organigrama etc.
Numărul maxim de posturi este 73 exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
Președintele ARF este înlocuit de drept de directorul general al Direcției Generale Contracte Servicii Publice, Material Rulant, Restructurare Rețea Feroviară, Monitorizare Performanță.
Structura organizatorică cuprinde direcții generale, direcții, servicii, birouri și compartimente, conform prevederilor Anexei nr. 1 la hotărâre.
În data de 29 iunie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 615, Hotărârea Guvernului nr. 721/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 239/2001 privind constituirea Comisiei Naționale TRACECA și a Secretariatului național TRACECA.
Autoritatea pentru Reformă Feroviară este, așa cum s-a menționat anterior, instituție publică în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fără venituri proprii exceptată, în temeiul legii de la procesul de desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer al activității. În contextul în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a finalizat procesul de reorganizare, în temeiul HG nr. 721/2024, coroborat cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind numărul de posturi obligatorii pentru constituirea unei structuri funcționale din cadrul unei autorități publice centrale, precum și cu cadrul legislativ incident activităților Autorității se propune prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru reorganizarea Autorității pentru Reformă Feroviară

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 22.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!