Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 18 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, precum şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Proiectul de act normativ se referă la actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile proprietate publică a statului aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, ca urmare a acțiunii de reevaluare, efectuată de SC CRIORAL S.R.L. IAȘI – inginer Cristian Gramschi – evaluator autorizat, autorizație ANEVAR nr. 12971, ale căror rezultate au fost consemnate în Raportul de evaluare nr. 201/30.04.2020 pentru construcții și terenuri aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, precum și a Extrasului de CF eliberat în 2023 de către O.C.P.I. Iași- B.C.P.I. Pașcani

Menționăm că datele din extrasele de carte funciară referitoare la imobile nu se modifică.

Toate modificările sunt prezentate în anexă, astfel:

I. Proiectul se referă la actualizarea valorii de inventar pentru bunurile imobile având Nr. MF 39498, 39499, 39500, 39501, 39502, 39503, 39504, 39505 și 39506, conform Raportului de evaluare nr.186/26.07.2023 și a Procesului verbal de predare–primire nr.124/16.08.2023 pentru construcții și terenuri aflate în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre, astfel:

Nr. MF 39498, Teren aferent Spital Clinic CF Pașcani, valoare actuală de inventar 922.000 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 1.247.000 lei. Diferența din reevaluare este de 325.000 lei.

Nr. MF 39499, Corp clădire spital vechi, valoare actuală de inventar 5.906.930 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 9.124.300 lei. Diferența din reevaluare este de 3.217.370 lei.

Nr. MF 39500, Corp clădire spital nou, valoare actuală de inventar 1.519.070 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 2.174.400 lei. Diferența din reevaluare este de 655.330 lei.

Nr. MF 39501, Dependințe, valoare actuală de inventar 117.400 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 188.920 lei. Diferența din reevaluare este de 71.520 lei.

Nr. MF 39502, Teren policlinică+ stație, valoare actuală de inventar 88.200 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 120.600 lei. Diferența din reevaluare este de 32.400 lei.

Nr. MF 39503, Corp clădire policlinică, valoare actuală de inventar 2.171.310 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 2.089.650 lei. Diferența din reevaluare este de 81.660 lei.

Nr. MF 39504, Corp clădire dispensar stație CF Pașcani, valoare actuală de inventar 411.640 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 373.750 lei. Diferența din reevaluare este de -37.890 lei.

Nr. MF 39505, Teren dispensar Piatra Neamț, valoare actuală de inventar 1 leu; după reevaluare valoarea de inventar este de 290.350 lei. Diferența din reevaluare este de 290.349 lei.

Nr. MF 39506, Corp clădire dispensar Piatra Neamț, valoare actuală de inventar 113.904 lei; după reevaluare valoarea de inventar este de 639.650 lei. Diferența din reevaluare este de 525.746 lei.

Valoarea de inventar a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, rezultată în urma reevaluării este de 16.248.820 lei. Diferența din reevaluare a fost calculată la 4.998.365 lei.

II. Proiectul de act normativ se mai referă și la înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil rezervor apă și incendiu spital și darea acestuia în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani (Anexa nr. 2) - imobil rezervor apă și incendiu spital – Cod de clasificație 8.25.01. Construcția C16 a fost executată în anul 2017 în regie proprie, fiind intabulată în CF nr. 63780-C16 în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani – Anexa nr. 2., la prezenta hotărâre.

Realitatea datelor înscrise în anexa la proiect precum şi oportunitatea promovării actului normativ aparțin inițiatorului, respectiv Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Spitalul Clinic Căi Ferate Pașcani.
Bunurile imobile reevaluate nu sunt supuse cererilor de retrocedare, nu sunt grevare de sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Menționăm faptul că, Extrasele de Carte Funciară, care figurează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – Anexa nr. 16 nu se modifică. Potrivit art. 21 lit. a) din Precizările privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin OMFP nr. 1718/2011, prezentarea extraselor de carte funciară ale imobilelor care fac obiectul proiectelor de acte normative de actualizare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului nu este obligatorie în cazul modificării valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării.

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat alăturat proiectul de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Pașcani, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care în forma prezentă a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!