Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 18 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată,  care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, intersecție cu strada Milano (DJ 602, km 37+100), oraș Buftea”, aprobarea listei imobilului proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ - teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

Prin prezentul proiect de act normativ, se propune aprobarea:

  1. amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, intersecție cu strada Milano (DJ 602, km 37+100), oraș Buftea”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, conform studiului de fezabilitate;
  2. declanșării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, intersecție cu strada Milano (DJ 602, km 37+100), oraș Buftea”;
  3. listei cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, proprietarii sau deținătorii acestora, așa cum rezultă din evidențele unității administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale estimate de către expropriator, aferente justelor despăgubiri în cuantum total de 612,05 mii lei, pentru un număr de 11 imobile proprietate privată, în suprafață totală de 2.447 mp, reprezentând teren cu sau fără investiții, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre;
  4. listei imobilului proprietate publică a statului care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, intersecție cu strada Milano (DJ 602, km 37+100), oraș Buftea”,  prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
  5. listei imobilelor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Amenajare sens giratoriu pe DN 7, km 17+750, intersecție cu strada Milano (DJ 602, km 37+100), oraș Buftea”,prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

Suma de 612,05 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna februarie 2024 de către expertul autorizat ANEVAR, doamna Corina Clipcea, având legitimație nr. 11544, valabilă pe anul 2024, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

 Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator […] este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 01.07.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 01.07.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!