Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 5 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sporirea eficienţei economice şi a siguranţei feroviare prin creşterea nivelului de centralizare al instalaţiilor de semnalizare feroviară – 8 loturi: Lot 5- Sectoare CF: Lotul 5 – Sucursala Regională Galați”, lucrare de utilitate publică de interes național

 

Scurtă descriere

Prin prezentul act normativ, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sporirea eficienţei economice şi a siguranţei feroviare prin creşterea nivelului de centralizare al instalaţiilor de semnalizare feroviară – 8 loturi: Lot 5- Sectoare CF: Lotul 5 – Sucursala Regională Galați”, lucrare de utilitate publică de interes național, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Proiectul „Sporirea eficienței economice şi a siguranței feroviare prin creșterea nivelului de centralizare al instalațiilor de semnalizare feroviară", este una din etapele prin care se realizează lucrările cuprinse în capitolul I.1 - Modernizarea şi reînnoirea infrastructurii feroviare din Pilonul I - Tranziţia verde, Componenta C4 - Transport sustenabil din PNRR, respectiv „Centralizări electronice şi electro­dinamice", al cărui obiectivul general vizează îndeplinirea „Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025", aprobată de Guvernul României prin HG nr. 985/2020.
Obiectivele generale ale implementării proiectului vizează:
a) reducerea costurilor de exploatare în domeniul conducerii traficului
b) îmbunătățirea condițiilor de siguranță a traficului feroviar
c) asigurarea unor conexiuni mai rapide cu alte rute feroviare din zonă
d) creșterea atractivității şi accesibilității la transportul feroviar a orașelor şi comunelor aflate pe traseu.
Proiectul are ca scop modernizarea instalațiilor de semnalizare feroviară din stațiile de cale ferată ale sectoarelor de pe raza Sucursalei Regională CF Galați:
-Făurei – Galați (Dedulești, Plopu, Urleasca, Traian Sat, Lacu Sărat, Brăila, Baldovinești, Vădeni, Barboși, Filești și Galați (Călători, Brateș, HM Tunel);
-Urziceni - Făurei (stațiile Gârbovi, Cotorca, Pogoanele, Rușețu, Făurei).

Valoarea totalǎ a investiţiei (inclusiv TVA): 716.751 mii lei
Durata de execuție a lucrărilor: 21 de luni
Finanțarea obiectivului se realizează din PNRR - capitolul I.1-Modernizarea şi reînnoirea infrastructurii feroviare din Pilonul I - Tranziţia verde, Componenta C4 - Transport sustenabil, respectiv „Centralizări electronice şi electro¬dinamice", de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din veniturile proprii ale Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 17.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!