Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 28 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Hotărâre de Guvern pprivind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 

Scurtă descriere

Prin acest proiect de act normativ se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024.

Obiectivul primordial al acestei investiții îl constituie ocrotirea sănătăţii populaţiei prin intermediul unui act medical sigur, steril realizat în cele mai bune condiții de calitate, cu aparatură medicală de ultimă generație, minim invazivă, respectiv reabilitarea sistemului de canalizare, sistemului de alimentare cu apă curentă, reabilitare centrală termică, sistem de climatizare, reabilitare acoperiș ambulatoriu. Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate, de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.

Obiectivul specific al investiției îl constituie promovarea sănătății pacienților din cadru unităților sanitare din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin crearea unor structuri sanitare, integrate și performante care să asigure nevoile pacienților.

Obiective preconizate a fi atinse:

- îmbunătățirea stării de sănătate a populației și realizarea unui sistem de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru desfășurarea în bune condiții a actului medical, compatibil cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeana;

 - prin aprobarea proiectului de act normativ, se va asigura creșterea permanentă a calității actului medical, bazat pe tehnologii moderne și dotări de ultima generație, asimilarea și asigurarea de specialiști de valoare și de resurse umane și materiale, cu scopul îmbunătățirii vieții pacienților;

 - îmbunătățirea serviciile acordate, prin promovarea bunelor practici medicale și implementarea tehnologiilor inovatoare. Fiecare pacient va fi tratat ca fiind cel mai important și energia va fi canalizată pentru a preveni, a diagnostica, a trata și a oferi îngrijiri medicale la standarde cât mai înalte, îmbunătățind calitatea vieții pacienților.

Prin prezentul act normativ se solicită alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în valoare de 2.838 mii lei, reprezentând:

 • Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting – 500 mii lei pentru vase expansiune, compresoare aer comprimat, sterilizator, diverse lucrări reparații;
 • Spitalul Clinic CF Nr. 2 București – 500 mii lei pentru aparate de anestezie;
 • Spitalul Clinic CF Timișoara – 92 mii lei pentru pahitonometru non contact, sondă liniară ecograf;
 • Spitalul Clinic CF Iași – 173 pentru autorefractokeratometru, electrocauter radiofrecvență, holtere TA-TG;
 • Spitalul Clinic CF Craiova – 102 mii lei pentru generator Covidien Ligasure;
 • Spitalul Clinic CF Cluj Napoca – 66 mii lei pentru ascensor electric;
 • Spitalul Clinic CF Oradea – 50 mii lei pentru audiometru ORL;
 • Spitalul Clinic CF Constanța – 200 mii lei pentru mamograf cu tomosinteză, lampă scialitică, diverse lucrări reparații;
 • Spitalul General CF Brașov – 91 mii lei pentru defibrilator bifazic, EKG Wireless, vaporizator Sevoflurane;
 • Spitalul General CF Ploiești – 400 mii lei pentru tomograf oftalmologic;
 • Spitalul General CF Pașcani – 18 mii lei pentru EKG cu 12 canale BTL-08-MT Plus;
 • Spitalul General CF Galați – 439 mii lei pentru centrală termică;
 • Spitalul General CF Simeria – 100 mii lei pentru sistem mobil radiologie dentară CBCT 3D;
 • Spitalul General CF Sibiu – 107 mii lei pentru aparatură și instrumentar pentru bloc operator și sală de operații;

Importanța investițiilor rezidă în necesitatea ascendentă de generare a unei infrastructuri spitalicești moderne / echipate corespunzător și care să deservească nevoile populației.

În vederea respectării politicilor de sănătate este necesar ca și spitalele din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii să fie reabilitate, modernizate și dotate cu aparatură de ultimă generație.

Realizarea acestui obiectiv prezintă avantaje tehnice, economice şi sociale. Strategia de guvernare în componenta Sănătate subliniază rolul guvernului în furnizarea serviciilor de sănătate și în mod particular în organizarea și funcționarea unităților sanitare cu paturi.

Acest demers se impune, în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătății publice și trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept, respectiv menținerea și dezvoltarea unei infrastructuri naționale de sănătate moderne, care să corespundă specificațiilor și standardelor de performanță aplicabile la nivel european și internațional.

Proiectul de act normativ nu generează influențe financiare având în vedere că Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului este parte a bugetului general consolidat

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

 • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
 • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
 • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 04.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 04.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!