Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Data publicării: 09.07.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.07.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Prin actul normativ supus adoptării se propune aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național, ținând cont de dispozițiile relevante ale Codului aerian al României, ale Legii nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, republicată, dar și ale Regulamentului (UE) 2019/947.și ale Regulamentului (CE) nr. 785/2004

Astfel, pentru aeronavele civile cu pilot la bord se instituie o singură regulă generală de autorizare, respectiv, existența asigurării pentru daune produse terților - asigurându-se astfel respectarea dispozițiilor specifice ale Regulamentului (CE) nr. 785/2004 - și depunerea unui plan de zbor sau, ca alternativă la planul de zbor, desfășurarea activității de zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat.

În cazul aeronavelor civile fără pilot la bord, zborul se consideră autorizat dacă (i) este efectuat în afara porțiunilor de spațiu aerian în care este restricționat accesul unor astfel de aeronave,(ii) aeronavele sunt asigurate, după caz, pentru daune produse terților (având în vedere că Regulamentul (CE) nr. 785/2004 se aplică tuturor aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 20 kg) iar (iii) operatorul aeronavei fie respectă cerințele specifice tipului de operațiune efectuată, conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2019/947, fie își desfășoară activitatea de zbor într-o porțiune de spațiu aerian rezervat.

Excepții de la regulile generale de autorizare sunt aplicate în cazul următoarelor categorii de zboruri, procedura de autorizare în cazul acestora regăsindu-se în anexele la proiectul de act normativ:

- zborurile interne și internaţionale aferente operaţiunilor de transport aerian comercial, cu decolare de pe și/sau aterizare pe teritoriul României, având în vedere dispozițiile tratatelor internaționale la care România este parte;

- zborurile interne si internaţionale, cu sau fără decolare/aterizare de pe/pe teritoriul României, cu aeronave civile care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta securitatea naţională a României, având în vedere dispozițiile art.4 lit. b) din Legea nr. 257/2001;

- zborurile în porţiunile de spaţiu aerian rezervat, segregat sau în zonele restricţionate, având în vedere necesitatea coordonării activității de zbor în astfel de spații;

- zborurile deasupra municipiului Bucureşti, la înălţimi mai mici de 3.000 de metri, având în vedere dispozițiile art.4 lit. d) din Legea nr. 257/2001;

- zborurile pentru activităţi de fotografiere, filmare și cartografiere, având în vedere dispozițiile legislației naționale privind protecția informațiilor clasificate;

- zborurile cu aeronave civile care transportă bunurile periculoase încadrate conform documentului Doc 9284 emis de Organizația Aviației Civile Internaționale în categoria bunurilor interzise în mod normal la transportul aerian, având în vedere aspectele de siguranță  pe care le implică un astfel de transport.

De asemenea, sunt stabilite și condițiile de autorizare a zborurilor cu aeronave cu sau fără pilot la bord, în zone restricționate.

Actul normativ stabilește și procedura aplicabilă în cazul aeronavelor civile despre care se dețin informații că ar transporta bunuri sau persoane care, conform obligaţiilor sau angajamentelor asumate de România prin tratatele internaţionale la care este parte sau a unor sancţiuni internaţionale fac obiectul unor restricţii la survolul prin spaţiul aerian naţional sau la transportul spre destinaţia intermediară sau finală a zborului.

Autorizarea zborurilor cu aeronave de stat este, în conformitate cu dispozițiile art. 4 lit. c) din Legea nr. 257/2001, în competența Ministerului Apărării Naționale. Procedura de autorizare a acestor zboruri este prevăzută la art. 5 și în anexa nr. 2 din proiectul de act normativ.

Pentru a facilita informarea operatorilor aeronavelor fără pilot la bord cu privire la zonele restricționate sau interzise este prevăzut ca limitele acestor zone, în format digital, și alte condiții asociate să fie publicate pe site-ul regiei autonome ROMATSA. De asemenea, pentru a facilita informarea tuturor operatorilor aeronavelor, mesajele NOTAM, precum şi secţiunile din documentele de informare aeronautică care conţin deciziile de stabilire a zonelor de spaţiu aerian rezervat sau segregat, precum şi a zonelor interzise, restricţionate ori periculoase, împreună cu condiţiile asociate acestora, se publică pe paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificaţi

De asemenea, prin proiectul de act normativ se instituie obligația pentru operatorii de aeronave să respecte ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a fost depus plan de zbor, pentru care au primit autorizare, aviz sau derogare, precum şi condiţionările, restricţiile ori limitările care le-au fost impuse la acordarea autorizării,derogării sau avizului.

Proiectul de act normativ instituie și obligația pentru toți operatorii aeronavelor de a închide planul de zbor la o unitate de trafic aerian în conformitate cu procedurile si reglementările aplicabile, în cel mult 30 de minute de la aterizare. În cazul zborurilor în spații aeriene rezervate, activitatea trebuie închisă în cel mult 20 de minute de la efectuarea ultimului zbor.

Actul normativ prevede și posibilitatea recuperării de la operatorul aeronavei care efectuează un zbor neautorizat a costurilor cu declanșarea procedurilor de acțiune împotriva unei aeronave care utilizează neautorizat spațiul aerian național. De asemenea, în cazul în care, în urma nerespectării de către operatorul aeronavei a prevederilor actului normativ, au fost declanşate operaţiunile de căutare-salvare, operatorul în cauză suportă costurile generate de derularea respectivelor operaţiuni. 

Pentru nerespectarea cerințelor de autorizare sunt prevăzute sancțiuni de natură contravențională.

Dreptul de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor revine personalului Autorității Aeronautice Civile Române și al Ministerului Apărării Naționale. În cazul aeronavelor civile fără pilot la bord acest drept este extins și la ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii li subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, ofiţeri şi agenţi de poliţie din cadrul Poliţiei de Frontieră Române în zonele specifice de competenţă, precum și la polițiștii locali având în vedere competențele acestora prevăzute deja la art. 5 alin. (5) și art. 128 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian al României.

 

Documente supuse consultării

Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor- Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

Sterian Gheorghe
27.07.2020 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!