Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 4 iunie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin comun pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. – S.C.R.L. Brașov” - S.A., filiala Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “ C.F.R. Călători” – S.A.

 

Scurtă descriere

Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. funcționează ca societate pe acțiuni, ca filială a acționarului unic Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” - S.A., din anul 2001, în baza Hotărârii de Guvern nr. 863/2001 privind înființarea unor filiale ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., cu modificările și completările ulterioare.
Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. a fost în procedura generală de insolvență, conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, din data de 14.01.2015 conform deciziei Tribunalului Brașov iar până la data ieșirii din insolvență, respectiv în perioada 2015-2023, societatea nu a avut buget de venituri și cheltuieli aprobat, în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (4) din ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare. Închiderea procedurii de insolvență a fost posibilă prin aprobarea planului de restructurare a obligațiilor bugetare conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. a fost realizat avându-se în vedere următoarele:
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;
- aprobarea proiectului privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 18 adoptată în ședința din data de 24.05.2024 și de către reprezentanții A.G.A, prin Hotărârea nr. 7 adoptată în ședința din data de 24.05.2024;
- nivelul realizărilor anului 2023;
- nivelul previzionat pentru anii 2024, 2025 și 2026, respectând structura și conceptul unui buget multianual.
Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. programează la data de 31.12.2024, un rezultat brut pozitiv (profit) în valoare de 2.691 mii lei, în creștere cu 87,08% față de nivelul realizat în anul 2023, în valoare de 1.438,46 mii lei.
Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2024, în valoare de 318.556 mii lei, în creștere cu 103,79% față de cele realizate la data de 31.12.2023, iar nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 318.456 mii lei, în creștere cu 103,72% față de cele realizate la data 31.12.2023 și au o pondere în structură de 99,97% din totalul veniturilor estimate a se realiza în anul 2024, iar veniturile financiare în valoare de 100 mii lei au o pondere de 0,03%.
Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2024, în valoare de 315.865 mii lei, în creștere cu 103,94% față de cele realizate la data 31.12.2023.
În anul 2024, indicele de creștere a veniturilor totale este de 103,79%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 103,94%.
Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 315.785 mii lei, cu o pondere în structură de 99,97% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 80 mii lei, în pondere de 0,03%.
În total cheltuieli din exploatare în valoare de 315.785 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 117.176 mii lei dețin o pondere de 37,11%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 1.325 mii lei deține o pondere de 0,42%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 208.620 mii lei deține o pondere de 66,06% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de (11.336) mii lei deține o pondere de (3,59)%.
Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 117.176 mii lei, au fost programate în anul 2024, în creștere cu 694,13% față de cele realizate la data de 31.12.2023, având în vedere contractele societății de mentenanță, revizii, reparații și de modernizări locomotive pentru care societatea va asigura și achiziționarea pieselor de schimb și a materialelor, fapt care conduce la creșterea ponderii acestor cheltuieli în total cheltuieli de exploatare.
Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 1.325 mii lei, au fost programate în anul 2024 în creștere cu 4,52% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Cheltuielile cu personalul, în valoare de 208.620 mii lei, au fost estimate în creștere în anul 2024 cu suma de 73.790,42 mii lei față de valoarea realizată în anul 2023, datorită creșterii: cheltuielilor de natură salarială în urma aplicării statutului personalului feroviar, reîntregirilor cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor aferente contractelor de mandat și a alor organe de conducere și control și a altor cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești, respectiv a celor cu contribuțiile datorate de angajator.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială, programat pentru anul 2024, la valoarea de 188.163 mii lei a fost fundamentat având în vedere prevederile art. 73 din Legea nr. 421/2023 - legea bugetului de stat pe anul 2024. Acestea sunt în creștere cu 44,58% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială realizat în anul 2023, în valoare de 130.146,66 mii lei.
Cheltuielile de natură salarială sunt compuse din:
- Cheltuieli cu salariile, în valoare de 177.527 mii lei (în creștere cu 48,54% față de suma realizată în anul 2023, în urma aplicării Statului Personalului Feroviar conform Legii nr. 195/2020, cu modificările și completările ulterioare, a reîntregirilor acordate pentru întreg anul 2024 determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023, precum și datorită estimării creșterii numărului de personal începând cu luna septembrie 2024, având în vedere specificul obiectului de activitate, precum și extinderea activității de aprovizionare, gestionare piese reparații și altele în toate secțiile de reparații, pentru asigurarea mentenanței și modernizării de locomotive pentru S.N.T.F.C. “C.F.R. Călători” - S.A.
- Bonusuri, în valoare de 10.636 mii lei, menținute aproximativ la nivelul acestora realizat în anul 2023, din care:
• 1.718,59 mii lei cheltuieli sociale, în limita prevederilor art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în creștere cu 1,64% față de nivelul realizat al acestora în anul 2023;
• 8.917,41 mii lei contravaloare tichete de masă, în scădere cu suma de 26,87 mii lei față de valoarea realizată a acestora în anul 2023, tichetele de masă fiind prevăzute a se acorda în anul 2024 doar salariaților care au salarii nete mai mici de 8.000 lei inclusiv, conform prevederilor art. XL și XLI ale Legii nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare.
Nu au fost prevăzute pentru anul 2024 sume pentru vouchere de vacanță conform art. XL, alin. (2) din Legea nr. 296/2023, întrucât în conformitate cu prevederile art. XLI.- (1) nu pot fi acordate, societatea înregistrând pierderi provenite din anii precedenți și nerecuperate.
Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 1.212 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
a) pentru directori - valoarea este de 661 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație - valoarea este de 480 mii lei;
c) Pentru AGA și cenzori - valoarea este de 71 mii lei.
Alte cheltuieli de exploatare sunt programate în scădere față de valoarea realizată în anul 2023, fiind puse pe seama reversării de provizioane constituite în exercițiile financiare anterioare pentru sumele de plată rezultate din sentințele definitive reprezentând creanțe salariale, sume cu care salariații au fost înscriși în tabelul definitiv al creditorilor în procedura insolvenței și pentru care se estimează achitarea acestora în cursul anului 2024.
Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 1.537 salariați, estimat în creștere cu 87 față de numărul de personal realizat la finele anului 2023, în urma preluării activității de aprovizionare cu piese și materiale pentru activitatea de mentenanță a locomotivelor aparținând C.F.R. Călători - S.A., a încheierii contractelor de modernizare a locomotivelor din parcul C.F.R. Călători - S.A. prin P.N.R.R.
Numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2024 este de 1.435 salariați.
Productivitatea muncii, calculată în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, a fost programată în anul 2024 în valoare de 221,92 mii lei, în creștere cu 100,46% față de nivelul realizat în anul 2023.
Câștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, prognozat în anul 2024 este în valoare de 10.827,18 lei/persoană, cu respectarea prevederilor art. 73, alin. (11) din Legea nr. 421/2023.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2024, au fost estimate la nivelul de 11 mii lei, în creștere cu 0,58% față de nivelul realizat în anul 2023 și sunt asigurate integral din surse proprii din amortizarea anuală.
Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2024 sunt în valoare de 11 mii lei și sunt programate la nivelul surselor de finanțare.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 991,55 lei, în creștere cu 0,08% față de cele realizate la data de 31.12.2023.
Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. a estimat în anul 2024 plăți restante în valoare de 448,29 mii lei, în scădere cu 20% față de nivelul realizat al acestora în anul 2023.
Societatea de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. estimează creanţe restante în valoare de 18.900 mii lei în anul 2024, în creștere cu 69,67% față de nivelul realizat în anul 2023.
Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A. a fost supus analizei privind controlul financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prin nota CFG nr. 105/51/20.05.2024, privind verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea bugetului pentru anul 2024.
În conformitate cu art. 6, alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, a fost supus consultării către reprezentantul salariaților SNS 2012 - Sindicatul Național Solidaritatea 2012.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 organelor de conducere ale Societății de Reparații Locomotive “C.F.R. - S.C.R.L. Brașov” - S.A.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 17.06.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 17.06.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!