Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 14.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 25.02.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Autostrada Lugoj - Deva face parte din Coridorul IV Pan European de transport rutier.
Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție, precum și principalii indicatori tehnico - economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2010.
Contractele sunt în derulare, fiind de tip Fidic Galben, respectiv realizarea Proiectului Tehnic și a execuției, cu posibilitatea optimizării soluțiilor proiectate la faza S.F.
În prezent autostrada, respectiv Lotul 3 km 56+220 – km 77+361, Lotul 4 km 77+361 – km 100+014 și o parte din Lotul 2 km 27+620 – km 56+220 (de la km 43+060 până la km 56+220, împreună cu Centrul de Întreținere și Coordonare) sunt în execuție, iar Lotul 1 km 0+000 – km 27+400 (27+620) și Lotul 2 între km 27+620 până la km 43+060 sunt deschise circulației.
Față de Studiul de Fezabilitate din anul 2010, unele soluții tehnice au fost adaptate prevederilor normelor, normativelor, standardelor în vigoare (cu revizuiri ulterioare), adaptate la rezultatele/concluziile studiilor de teren aprofundate, cerințelor acordului de mediu, etc.
Principalele revizuiri tehnice, față de S.F., au constat în:
- lungimea autostrăzii s-a stabilit la 100,014 km, rezultați din măsurătorile topografice de detaliu, față de 99,50 km estimați la S.F., iar pentru drumul de legătură care face legătura cu Varianta de Ocolire Lugoj, lungimea s-a stabilit la 10,514 km, față de 11,426 km estimați la S.F.;
- prevederea extinderii în profil transversal a lățimii fȃşiei de lucru a parapetelui de sigurantă marginal de la 2x0,75 m la 2x1,00 m, respectiv 2x1,30 m pe unele tronsoane pentru asigurarea spațiului de deformare a parapetului, funcție de tipul acestuia și zona de amplasare, conform Normativului pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației AND 593/2012 și AND 591/2005;
- prevederea a 2 tuneluri, a 3 ecoducte, 1 viaduct nou și prelungirea unui viaduct existent, conform cerințelor Acordului de Mediu RO - ANMP/07/09.09.2010, revizuit în data de 24.12.2013, respectiv revizuit în data de 09.12.2016;
- la structurile de viaducte, poduri, pasaje, funcție de adaptările la condițiile actuale din teren, asigurare cota gabarite, calcule topografice, calcule hidraulice, relocări drumuri, a rezultat un număr de 101 bucăți față de 60 bucăți estimate inițial la faza S.F.;
- sistemul rutier a fost dimensionat și verificat în baza traficului recenzat în anul 2010 cu perspectivă de evoluție pentru 30 ani, cu îmbunătățiri ale straturilor de fundație și a stratului de formă, față de structura dimensionată inițial la S.F. în baza traficului recenzat în anul 2005;
- pentru secțiunea km 52+880 – km 56+220 (zona cu tuneluri și viaducte) structura rutieră se adaptează Normativului AND 605/2016 privind caracteristicile mixturilor, cu verificarea traficului de calcul pe baza recensământului circulației 2015;
- extinderea lucrărilor de consolidare, stabilizare și a celor hidrotehnice funcție de concluziile studiilor geotehnice și hidraulice aprofundate;
- din punct de vedere valoric, noul deviz general se situează în cadrul valorii aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 563/2010, respectiv 5.556.722 mii lei (cu TVA 19%) din care C+M 4.731.854 mii lei, cu redistribuiri între capitolele/subcapitolele de cheltuieli, funcție de decontări, renunțări și suplimentări necesare finalizării;

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!