Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 10.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

În conformitate cu prevederile art. 361 alin. (1) şi art. 288 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, precum şi cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare, după caz, a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, se propune trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R“ - S.A. de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale CF Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării după caz.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe aferente staţiilor de cale ferată Craiova, Filiaşi, Bălteni Olt, respectiv interstaţiei Strâmbuţa-Livezeni, propuse pentru disponibilizare datorită faptului că au acumulat un grad avansat de uzură sau nu mai prezintă utilitate funcţională. Mijloacele fixe în cauză fac parte din categoria Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile şi reprezintă instalaţii macaz, linii de contact, transformator şi grup electrogen.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Timişoara sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe aferente haltelor Zimandu Nou, Almaş, Aciuţa, Secusigiu, Baia de Criş, respectiv staţiei de cale ferată Sântana,  propuse pentru disponibilizare datorită gradului ridicat de uzură fizică, în condiţiile concrete ale activităţii acestea nemaiprezentând utilitate. Mijloacele fixe în cauză fac parte din categoria Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile şi neinteroperabile respectiv Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile şi  neinteroperabile  şi reprezintă 9 clădiri de tipul cabine de acari.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Cluj sunt propuse pentru disponibilizare mijloace fixe care aparţin domeniului public al statului, datorită faptului că nu mai prezintă utilitate funcţională în exploatare, au un grad de uzură avansat sau sunt excedentare datorită diminuării activităţii de manevră şi circulaţie. Mijloacele fixe în cauză fac parte din categoriile Linii ferate de circulaţie şi aparate de cale interoperabile şi neinteroperabile, Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora interoperabile respectiv Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile şi neinteroperabile şi reprezintă treceri la nivel, aparate de cale, linii de cale ferată, barieră cu transmisie mecanică, podeţe, pod, linie de transport energie electrică, instalaţii, grup electrogen.

Pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Constanţa este propus pentru disponibilizare mijlocul fix, dispozitiv electronic pentru informarea publicului călător (infochioşc) care aparţine domeniului public al statului, categoria Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare interoperabile, aferent staţiei de cale ferată Basarabi, datorită distrugerii (devastării) acestuia. În urma analizei efectuate de către sucursală, în ceea ce priveşte repararea sistemului electronic şi a celorlalte componente, a rezultat că aceasta nu mai este posibilă.

În anexa la proiectul de act normativ sunt prezentate datele de identificare ale mijloacelor fixe exclusiv terenuri de pe raza de activitate a Sucursalelor Regionale C.F. Craiova, Timişoara, Cluj şi Constanţa.

Menţionăm faptul că, scoaterea din funcţiune a acestor mijloace fixe nu afectează circulaţia feroviară pe liniile de circulaţie aferente proiectului.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!