Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 04.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

În conformitate cu art. 293 alin (1) şi (5), al art. 288 alin (1) şi (2) şi al art. 315 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se propune trecerea mijlocului fix ,,Pod CF, str. Romaneşti“ aflat pe linia de cale ferată Amaradia - Bârseşti km 2+210,40, din domeniul public al Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A.- Sucursala Regională CF Craiova.

Urmare lucrărilor executate de către Primăria Municipiului Târgu Jiu, la obiectivul ,,Modernizarea Drumurilor de Rocadă pentru Municipiul Târgu Jiu, Pasaj Inferior km 2+210,40“ a fost realizat mijlocul fix ,,Pod CF, str. Romaneşti“, înregistrat în inventarul domeniului public al primăriei, construcţia noului pod de cale ferată, cu deschidere mai mare, fiind necesară pentru fluidizarea traficului rutier intens din zonă.

Având în vedere faptul că mijlocul fix în cauză se află pe linia de cale ferată Amaradia-Bârseşti km 2+210,40 care aparţine infrastructurii feroviare publice, Sucursala Regională CF Craiova a solicitat Primăriei Târgu Jiu trecerea mijlocului fix în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea  Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“-S.A., podul vechi de cale ferată fiind aprobat pentru scoatere din funcţiune prin HG 169/2018.

Astfel, Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 472/21.11.2019 şi-a exprimat acordul privind trecerea mijlocului fix ,,Pod CF, str. Romaneşti“, din domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate„C.F.R.“-S.A.

Mijlocul fix se încadrează la categoria Poduri şi podeţe care au legãturã cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, neinteroperabile, în anexa la proiectul de act normativ fiind prezentate datele de identificare ale mijlocului fix ,,Pod CF, str. Romaneşti“.

Mijlocul fix în cauză nu se află sub incidenţa prevederilor Legii nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial, nu face obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările şi completările ulterioare, nu face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, al unor cereri de revendicare/reconstituire şi nici al notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!