Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 24.12.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 07.01.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

Descrierea investiţiei

În conformitate cu prevederile art.30, alin. 2, din Legea nr. 202/2016, între Ministerul Transporturilor şi administratorul infrastructurii se încheie un contract de activitate pe o perioadă de cel puţin 5 ani, contract care trebuie să respecte condițiile precizate în Anexa V la lege;

Conform pct. 7 din Anexa V la Legea nr. 202/2016 este necesar ca durata convenită a contractului în discuție să fie sincronizată cu durata planului de afaceri propus, respectiv cu durata de aplicabilitate a acestui contract, în caz contrar existând posibilitatea de asumare a riscului lipsei de finanțare pentru proiectele propuse. Această condiție nu a fost îndeplinită până în prezent datorită faptului că nu au stabilite bugete care să acopere toată perioada contractului (bugete multianuale);

Față de cele de mai sus, menționăm că, modelul contractului de activitate și performanță al CNCF CFR SA a fost aprobat prin OMT nr. 1314/2017, fără ca, ulterior, să fie încheiat contractul propriu-zis datorită neândeplinirii condițiilor precizate anterior.
În vederea aplicării prevederilor art. 8, alin. 1 din Legea nr. 202/2016, Ministerul Transporturilor, cu consultarea administratorului infrastructurii, a elaborat o strategie pentru perioada 2018-2022, document care nu a fost încă aprobat. Precizăm și faptul că, după aprobarea strategiei menționate anterior, devine posibilă emiterea unui act normativ care să stabilească elaborarea unor proiecte multianuale, condiție necesară pentru asigurarea respectării Legii nr. 202/2016.
În conformitate cu prevederile art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raporturile dintre compania naţională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, şi instituţiile publice, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016 a fost aprobat Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020.

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.12/1998 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Contractul de activitate prevăzut la art. 37 se încheie pentru o durată de minimum 5 ani, se aprobă şi se actualizează anual, prin ordin al ministrului transporturilor, după aprobarea bugetului de stat şi, după caz, ca urmare a rectificărilor bugetare.”

Față de cele de mai sus, este necesară iniţierea unui proiect de act adițional pentru actualizarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. pentru perioada 2016 – 2020.

Actul adiţional nr. 2 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 conţine o serie de modificări faţă de prevederile iniţiale conținute în Actul adițional nr. 1/2019. Aceste modificări au fost impuse de necesitatea actualizării în raport cu fondurile alocate către CFR SA prin adresa nr. 3988/34044/03.09.2019 primita de la Ministerul Transporturilor – Direcția Economica ca urmare a rectificării Legii bugetului de stat pe anul 2019 prin OG nr. 12/2019. Conform prevederilor art. 39 alin. (1) ale OUG nr. 12/1998, contractul de activitate se modifică şi/sau actualizează ca urmare a rectificărilor bugetare.

Ca urmare, Actul adiţional nr. 2 reflectă prevederile specifice pentru anul 2019, prin corelare cu fondurile alocate către CFR SA prin rectificările aduse Legii bugetului de stat pentru anul 2019 aprobate prin OG nr. 12/2019.

Se propune actualizarea următoarelor anexe ale Actului adiţional nr.1 pentru anul 2019:

- Anexa nr. 1 – Principalele lucrări de reparaţii la infrastructura feroviară publică pentru anul 2019 – ca urmare a rectificării sumelor alocate pentru cheltuielile cu lucrările de reparații ale infrastructurii feroviare publice;
- Anexa nr. 3, punctul 3.1 – Lista privind creditele bugetare în perioada 2016-2020 pentru proiectele și obiectivele de investiții ale CNCF “C.F.R.” SA – ca urmare a alocărilor bugetare transmise de Ministerul Transporturilor către CNCF “CFR” SA prin adresa nr. 3988/34044/03.09.2019, în conformitate cu OUG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019
- Anexa nr. 3, punctul 3.3 – Situația proiectelor de investiții în implementare propuse la finanțare/finanțate din POIM 2014-2020 pentru care se vor întocmi contracte de finanțare și proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, cu alocațiile prevăzute în anul bugetar 2017 – ca urmare a alocărilor bugetare transmise de Ministerul Transporturilor către CNCF “CFR” SA prin adresa nr. 3988/34044/03.09.2019, în conformitate cu OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
- Anexa nr. 5 – Lista secţiilor de circulaţie încadrate pe clase de linii an 2019;
- Anexa nr 7 – Capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de CFR SA pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători.

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!