Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 16 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

OOrdin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011, precum și pentru prelungirea valabilităţii programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean şi a licenţelor de traseu aferente, stabilită prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 2300/2023

 

Scurtă descriere

Având în vedere faptul că:

- este necesară introducerea unor prevederi referitoare la data emiterii și începerea valabilității licențelor comunitare, certificatelor de transport în cont propriu, autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost, a copiilor conforme aferente, respectiv a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier;

- este necesară înlocuirea măsurii de retragere a licenței comunitare, certificatelor de transport în cont propriu, autorizaţiei pentru transportul rutier naţional contra cost și a copiilor conforme aferente la solicitarea operatorilor de transport/întreprinderilor, astfel încât să nu existe confuzii cu măsurile complementare aplicate de organismele cu atribuții de inspecție și control;

 -proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 12/2023), a fost adoptat de Camera Deputaților în data de 15.05.2023 și trimis la Președintele României pentru promulgare în data de 26.05.2023;

-a fost depusă o sesizare referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 12/2023);

-obiecția de neconstituționalitate formează obiectul dosarului nr.1259AI din data de 23.05.2023;

-Curtea Constituțională a României nu s-a pronunțat în dosarul nr.1259AI;

-licențele de traseu eliberate în baza programului de transport interjudețean au ca ultimă zi de valabilitate 30 iunie 2024;

-expirarea licențelor de traseu ar duce la imposibilitatea deplasării călătorilor pe traseele interjudețene, fapt ce ar afecta drepturile constituţionale privind nivelul de trai şi mobilitatea;

-expirarea licențelor de traseu reprezintă o situaţie extraordinară ce determină adoptarea unor măsuri de reglementare în ceea ce privește efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate interjudețene;

Rezultă necesitatea menţinerii valabilităţii actualului program de transport interjudețean şi a licenţelor de traseu aferente până la data de 31 decembrie 2024.

Față de cele arătate mai sus, considerăm că este necesară promovarea prezentului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii prin care se prelungește valabilitatea programului de transport interjudețean și a licențelor de traseu aferente.

Prin promovarea respectivului Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se urmărește atingerea următoarele obiective:

- asigurarea continuității transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean până la soluționarea de către Curtea Constituțională a României a sesizării referitoare la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere (PL-x 12/2023), a eventualelor modificări, a promulgării și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, a elaborării normelor de aplicare ale acesteia, respectiv publicării normelor de aplicare în Monitorul Oficial al României;

- evitarea unor practici ilicite în activităţile de transport rutier de persoane, ce ar consta în efectuarea acestor activități fără ca operatorii de transport să dețină licențe de traseu;

- evitarea impactului negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane, ce vor fi desfăşurate în lipsa unui cadru legal suficient și lipsit de echivoc;

- evitarea unor practici care au consecinţe negative asupra siguranţei rutiere și calităţii serviciilor oferite de către operatorii de transport rutier;

- evitarea afectării economice a operatorilor de transport rutier, precum și evitarea afectării nevoilor de mobilitate a cetățenilor;

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 27.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 27.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!