Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 10 mai 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii privind aprobarea elementelor principale ale caietelor de sarcini și ale contractelor de servicii publice, a  elementelor care definesc criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate- preț, care includ un element legat de preț și factorii de evaluare a aspectelor calitative a serviciilor publice, structura obligațiilor de servicii publice, respectiv modul de grupare a rutelor și serviciilor vizate, precum și valoarea compensației de serviciu public, valoarea facilităților și   gratuităților de călătorie, aferente implementării tuturor obligațiilor de serviciu public  stabilite, pentru fiecare contract de servicii publice în parte precum și care părți ale contractelor de servicii publice sunt confidențiale

 

Scurtă descriere

Propunerea spre aprobare a proiectului de act normativ se efectuează ținând cont de prevederile:
- art. 2, alin. (1), lit. b), c), i), l) și art. 4, alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017,
precum și în temeiul prevederilor:
- art. 39 alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 9, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.
Totodată, având în vedere:
- necesitatea stabilirii elementele principale ale caietelor de sarcini și ale contractelor de servicii publice, a elementelor care definesc criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate- preț, care includ un element legat de preț și factorii de evaluare a aspectelor calitative a serviciilor publice;
- necesitatea aprobării structura obligațiilor de servicii publice, respectiv modul de grupare a rutelor și serviciilor vizate.;
- modul de aplicare a reducerilor prevăzute în actele normative privind drepturile de călătorie a unor categorii socio-economice;
- stabilirea valorii compensației de serviciu public, valoarea facilităților și gratuităților de călătorie, aferente implementării tuturor obligațiilor de serviciu public stabilite, pentru fiecare contract de servicii publice în parte.
- stabilirea părților din contractele de servicii publice care sunt confidențiale.
De asemenea, valorile au fost determinate în urma analizelor economico-financiare efectuate, pe baza datelor deținute de Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
În analiza economico-financiară pentru stabilirea valorii compensației unitare/tren-km, nu a fost luată în calcul valoarea TUI și valoarea redevenței materialului rulant.

.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 21.05.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 21.05.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!