Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI

Astăzi, 7 februarie 2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: 

Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2024

 

Scurtă descriere

Propunerea spre aprobare a proiectului de act normativ se efectuează în temeiul prevederilor cap. 5 pct. 5.1 alin. (3) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 697/2020 privind aprobarea încheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societății de Transport cu Metroul București ”METROREX”- S.A., cu modificările ulterioare, precum si ca urmare a aprobării Legii nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024.
Totodata, a fost avuta în vedere comunicarea Direcției Economice - Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din data de 29.01.2024,transmisă electronic, înregistrată la Metrorex S.A. cu nr. M01/1356/29.01.2024 privind ”Repartizarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare reprezentand subvenții, alte transferuri, rambursări de credite , dobânzi, comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare și cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă pe anul 2023 -METROREX aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr.368/2022“,aprobată de ordonatorul principal de credite.
De asemenea, s-a tinut cont de solicitarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, ce deţine calitatea de Operator de Program pentru implementarea măsurii suport ce vizează “Îmbunătăţirea serviciilor de acces în reţeaua de metrou din Bucureşti”, co-finanţată în cadrul Programului de Cooperare elveţiano-român, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 61/26.01.2023, pentru care angajamentul de finanţare al Elveţiei este de 9,7 milioane CHF, de a actualiza clauzele Contractului de servicii publice, în sensul introducerii acestor prevederi, în cuprinsul contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024,
Avand in vedere cele de mai sus, este necesară actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020 - 2024, prin încheierea Actului adițional nr. 1 pentru anul 2024, după cum urmează:
A. Se introduce punctul 12.2.3 la capitolul 12 - Drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante, 12.2 - Decontarea sumelor cuvenite Operatorului, după cum urmează:
12.2.3: ”Autoritatea Contractantă va asigura finanţarea Măsurii-suport în valoare de 11,41 milioane CHF (fără TVA) selectată pentru finanţare în cadrul Programului de Cooperare elveţiano-român aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 61/26.01.2023, domeniul tematic Protejarea mediului înconjurător și a climei, Aria de finanțare – Transport public, ce vizează creşterea atractivităţii şi a nivelului de accesibilitate în reţeaua de metrou prin implementarea Programului “Îmbunătăţirea serviciilor de acces în reţeaua de metrou din Bucureşti” pentru care eligibilitatea cheltuielilor se încheie la 03.12.2029, iar angajamentul de finanţare al Elveţiei este de 9,7 milioane CHF, reprezentând 85% din totalul cheltuielilor eligibile”.
B. Se modifică și se înlocuiesc elementele prevăzute în Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7 și 7a la Contract, după cum urmează:
1. Anexa nr. 1.1 ”Programul de transport al Operatorului” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la actul adițional nr. 1/2024;
2. Anexa nr. 1.2 ”Programul de Transport al Operatorului pentru reţeaua de metrou pe anii 2020-2024” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 2 la actul adițional nr. 1/2024;
3. Anexa nr. 2 ”Achiziții material rulant” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 3 la actul adițional nr. 1/2024;
4. Anexa nr. 4 – ”Tarife practicate în momentul încheierii contractului” se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 4 la actul adițional nr. 1/2024;
5. Anexa nr. 5 –”Diferențele de tarif”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 5 la actul adițional nr. 1/2024;
6. Anexa nr. 7 ”Modul de determinare a compensației și a costului unitar per km – lei” pentru anul 2024 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 6 la actul adițional nr. 1/2024;
7. Anexa nr. 7a ”Separarea activităților contabile ale Metrorex S.A. aferente cheltuielilor și veniturilor, distinct pe activitatea de operare a metroului, pe activitatea de întreținere/administrare a infrastructurii și pe activitatea de investiții – patrimoniu public” pentru anul 2024 se modifică și se înlocuiește cu Anexa nr. 7 la actul adițional nr. 1/2024.

 

Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:

 

Documentaţia poate fi consultată: 

  • pe pagina de internet a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul anunțului referitor la inițierea procedurii de consultare publică cu privire la prezentul proiect de act normativ
  • în cadrul Punctului de Informare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.
  • proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Registratura Ministerului Transporturilor – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, prin una din următoarele modalități, până la data de 19.02.2024:

□ prin formularul online E-consultare disponibil mai jos

□ ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

□ prin poştă, pe adresa Ministerul Transporturilor și Infrastructurii– Direcţia  Comunicare și Dialog Social – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti;

□ prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

□ la sediul Ministerului Transporturilor și infrastructurii, la Registratura - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G, în cadrul programului de lucru Luni-Joi - 08.00 - 16.30; Vineri - 08.00-14.00

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind . . . . . . . . . . (denumirea proiectului de act normativ)" 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul  Registru propuneri (mt.ro)

 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 

 

ÎN SITUAȚIA ÎN CARE DORIȚI CA NUMELE ȘI PRENUMELE DUMNEAVOASTRĂ (SAU DENUMIREA PERSOANEI JURIDICE) SĂ NU APARĂ ÎN TABELUL CU PROPUNERI PRIMITE DIN PARTEA SOCIETĂȚII CIVILE AVEM RUGĂMINTEA SĂ SPECIFICAȚI ACEST LUCRU LA SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI TRANSMIS DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ

 

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 19.02.2024

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0751.192.431, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. persoană de contact: Adrian Olteanu

 

Documente conexe

Minuta ședinței plenului CDS - data 

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

   
E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!