Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 10.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea declanşării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, lista proprietarilor/deținătorilor imobilelor aşa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităţilor administrativ – teritoriale, precum și aprobarea sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighișoaraˮ, subsecțiunea: 2. Apața - Cața, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Homorod, Ormeniș și Racoș – judeţul Braşov, prevăzute în Anexa nr. 2.

Planul cu amplasamentul imobilelor a fost avizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov pentru localităţile Homorod, Ormeniş şi Racoş – judeţul Braşov, situat pe amplasamentul lucrării menţionate.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară suma de 2.361.338,62 lei, aferentă imobilelor cuprinse în Anexa nr. 2. Această valoare reprezintă suma despăgubirilor din Raportul de evaluare nr. 2019/07.02.2020, întocmit de către evaluatori autorizaţi ANEVAR, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!