Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 10.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 21.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

În anul 2016 Comisia Europeană a adoptat Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranța feroviară (reformare), document care a fost transpus în legislația națională prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţă ferroviară, precum și Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare), care fac parte din pachetul IV de legi feroviare.

În conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţă feroviară și ale Directivei (UE) 2016/797, care urmează a fi transpusă, se produc modificări care vizează, în principal:

  • obținerea certificatului unic de siguranță de eliberat de către autoritatea națională de siguranță, respectiv Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română din cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER;
  • colaborarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate – ERA pentru eliberarea certificatului unic de siguranță, valabil în statele membre UE, în baza Acordului de cooperare încheiat cu Agenția și a prevederilor din OUG nr. 73/2019 , art. 16, alin. (2), lit. f);
  • autorizarea de siguranță a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară;
  • evaluarea sistemului de management al siguranței al operatorilor de transport feroviar și al administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară;

- supravegherea operatorilor de transport feroviar și a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară, după acordarea certificatului unic de siguranță și a autorizației de siguranță;

  • autorizarea de introducere pe piață, autorizarea extinderii ariei de operare, autorizarea de conformitate cu tipul, autorizarea temporară a vehiculelor feroviare și altele asemenea, în baza  Acordului de cooperare încheiat cu Agenția și a prevederilor din OUG nr. 73/2019 , art. 16, alin. (2), lit. c).

În acest context, tarifarea prestațiilor specifice pentru eliberarea documentelor care fac obiectul modificărilor legislative enumerate anterior trebuie reglementată în regim de urgență, în momentul de față neexistând tarife pentru eliberarea acestor documente specifice de către Autoritatea Feroviară Română - AFER.

În acest sens, Autoritatea Feroviară Română – AFER a elaborat un proiect de ordin care conţine o serie de modificări de activităţi specifice reieşite din noua legislaţie și a aplicării Regulamentelor UE emise în temeiul celor două directive, precum  şi o serie de alte atribuţii completare care trebuie effectuate de către organismele din cadrul AFER.

De asemenea, s-au efectuat a serie de modificări și completări la tarifarea anumitor activități din cadrul Organismului de Licenţe Feroviare Român – OLFR şi Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR, modificări necesare urmare a derulării procesului de licențiere în cei 2 ani de la intrarea în vigoare a OMT nr. 683/2017, precum și a intrării în vigoare în anul 2018 a HG nr. 361 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar şi a HG nr. 467/2018 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/1.628 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerinţele referitoare la limitele emisiilor de poluanţi gazoşi şi de particule poluante şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinaţie rutieră, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.024/2012 şi (UE) nr. 167/2013 şi de modificare şi abrogare a Directivei 97/68/CE.

Totodată, proiectul conține o serie de activități specifice cu tarife aprobate de Consiliul de conducere al AFER prin Hotărârea nr. 1 din 15.01.2020 în conformitate cu art. 16 lit. l) din Anexa nr. 1 la HG nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române – AFER.

 

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!