Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 04.02.2020

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 17.02.2020

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

   

 

Conform prevederilor HG nr. 361/2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licenţelor în domeniul transportului feroviar, operatorii care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România, în interes public şi/sau în interes propriu - definiţi la art. 6 lit. j), trebuie să deţină, cumulativ, o licenţă pentru efectuarea serviciilor numai de manevră feroviară - art. 6 lit. h) şi un certificat de siguranţă - art. 6 lit. c) emis în conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesul acestora pe infrastructura feroviară publică din România efectuându-se numai după ce obţin certificat de siguranţă - art. 3 alin. (3).

   Până la data intrării în vigoare OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, care a transpus Directiva (UE) 2016/798 privind siguranţa feroviară (reformare), aceşti operatori făceau parte din categoria operatorilor de transport feroviar de tip C, care efectuau numai manevră feroviară în România şi îşi desfăşurau activitatea după ce obţineau un certificat de siguranţă eliberat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR în temeiul Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară şi a OMT nr. 535/2007.

   OUG nr. 73/2019 se aplică numai operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii feroviare de transport de călători şi de marfă (tip A şi tip B) pentru care documentele specifice pe care le obţin, respectiv licenţă de transport feroviar (de călători şi/sau de marfă) şi certificatul unic de siguranţă pot fi valabile în toate statele membre ale Uniunii Europene.

   Operatorii de transport feroviar care efectuau numai manevră feroviară, doar în România, odată cu abrogarea Legii nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, precum și a OMT nr. 535/2007, prin OUG nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, nu-şi mai pot desfăşura activitatea specifică neputând obţine certificatul de siguranţă invocat de HG nr. 361/2018 după expirarea valabilităţii celui deţinut.

   Având în vedere acest fapt s-a elaborat un proiect de ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor pentru ca aceşti operatori economici care vor efectua numai servicii de manevră feroviară în România să poată să-şi continue activitatea după expirarea certificatului de siguranţă valabil la această dată, respectiv să poată solicita şi obţine un certificat de siguranţă nou, conform unor reglementări specifice.

   Reiterăm faptul că aceşti operatori economici îşi vor putea desfăşura activitatea specifică numai de manevră feroviară în România, OUG nr. 73/2019 tratând numai problema operatorilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă care pot să-şi desfăşoare activitatea, la solicitare, în toate statele membre ale Uniunii Europene.  

   Având în vedere existenţa unei similititudini între operatorii de transport feroviar de călători/marfă şi operatorii economici care efectuează numai manevră feroviară, fapt reieşit şi din prevederile HG nr. 361/2018, respectiv faptul că pentru operare pe infrastructura feroviară publică din România aceştia trebuie să deţină o licenţă numai de manevră feroviară şi un certificat de siguranţă, pentru care trebuie să îndeplinească condiţii similare, inclusiv de siguranţa circulaţiei, proiectul de ordin conţine prevederi şi condiţii similare cu cele impuse operatorilor de transport feroviar, raportate la activitatea acestora şi la nivelul de siguranţă impus.

   În acest context, pentru operatorii care efectuează numai manevră feroviară s-a utilizat aceeaşi sintagmă pentru certificatul de siguranţă emis de către ASFR ca şi pentru operatorii de transport feroviar, respectiv sintagma certificat unic de siguranţă şi se va aplica un proces similar de certificare, având în vedere volumul de activitate al operatorului, precum şi a supravegherii efectuate de ASFR privind respectarea nivelului de siguranţă al acestuia

 

  

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.00

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei


 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!