Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 05.11.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.11.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

  

În conformitate cu dispozițiile art.5 din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor:

 • Hotărârii Guvernului nr. 405/1993, privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Reglementării Aeronautice Civile Române RACR NDT Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire personal NDT, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1348/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) este desemnată în prezent autoritate competentă pentru:

 1. evaluarea personalului ce desfăşoară activităţi de control nedistructiv în cadrul organizaţiilor autorizate în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei (Part 145), cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 748/2012 al Comisiei (Part 21), cu modificările şi completările ulterior, precum şi ale Reglementării aeronautice civile române RACR LTS Autorizarea laboratoarelor de testări specializate pentru aeronautica civilă;
 2. autorizarea centrelor de instruire a personalului care desfăşoară activitățile de control nedistructiv în industria aeronautică civilă română;
 3. emiterea certificatelor de autorizare pentru personalul ce desfăşoară activități de control nedistructiv în industria aeronautică civilă română.

Având în vedere:

 • prevederile art. 145.A.30 „Cerinţe privind personalul” lit. f) din Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu, conform cărora personalul care efectuează sau controlează un test nedistructiv de menținere a navigabilității structurilor sau componentelor de aeronavă, sau ambele, trebuie să fie calificat corespunzător pentru testul nedistructiv respectiv, în conformitate cu standardul european sau cu un standard echivalent recunoscut de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA);
 • politica în domeniul calificării şi autorizării personalului NDT, comunicată de EASA inclusiv  cu ocazia auditării AACR;
 • faptul că standardul european EN 4179 „Calificarea și autorizarea personalului pentru examinări nedistructive” care conține și cerințe pentru calificarea operatorilor NDT, a fost adoptat în România în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 163/2005 privind standardizarea națională,

este necesară alinierea politicii naţionale de calificare a personalului NDT cu prevederile standardului SR EN 4179, ediţia în vigoare, precum şi constituirea unui „Organism Naţional NDT”, în sensul în care acesta este prevăzut în standard.

Prin adresa nr. 22176/02.08.2019, AACR propune:

-   abrogarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1348/2002 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-NDT „Autorizarea personalului care efectuează examinări nedistructive (NDT) în aeronautica civilă şi a centrelor de instruire a personalului NDT”, cu modificările și completările ulterioare;

-   aprobarea aplicării la nivel național a cerinţelor standardului SR EN 4179 în calificarea operatorilor NDT;

-   desemnarea AACR în vederea exercitării atribuțiilor privind emiterea documentelor de recunoaștere a „Organismului Naţional NDT”, în sensul celor prevăzute în standardul SR EN 4179;

 

     

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!