Bine ati venit la MTIC   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTIC

Data publicării: 27.08.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 09.09.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Prevederile art. 2 și art. 3 din Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 709/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, cu modificările ulterioare, înregistrează aspecte de contradictorialitate cu prevederile art. I punctele 13, 22 și 23 din Legea nr. 235/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.

         Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 708/2017 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime - S.A. Galaţi, conform căreia bunurile imobile din Punctul de încărcare Gura Arman şi Punctul de încărcare Turcoaia, se scot din inventarul centralizat al bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului ca urmare a Sentinţei civile nr. 89/2004, pronunţată de Judecătoria Măcin, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia civilă nr. 467/C/2006, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, punctul III din Anexa nr. 1 la OMTI nr. 709/2010 trebuie modificat corespunzător.

         Totodată, având în vedere prevederile Legii nr. 176/2017 privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea, punctul III din Anexa nr. 1 la OMTI nr. 709/2010 trebuie modificat corespunzător.

 Luând în considerare cele de mai sus, se propune un nou act normativ și, totodată, încetarea aplicabilității OMTI nr. 709/2010 cu modificările ulterioare.

Menționăm faptul că prin noul act normativ se propune extinderea spre nord a portului Constanța prin alipirea portului Midia.

Conform art. 20 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, un port maritim al rețelei globale TEN-T trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii:

”(a) volumul total anual al traficului de călători depășește 0,1 % din volumul total anual al traficului de călători la nivelul tuturor porturilor maritime ale Uniunii. Cifra de referință pentru acest volum total este reprezentată de cea mai recentă medie calculată pe trei ani disponibilă și publicată de Eurostat;

(b) volumul total anual de marfă manipulată – fie în vrac, fie individual – depășește 0,1 % din volumul total anual al mărfurilor manipulate în toate porturile maritime ale Uniunii. Cifra de referință pentru acest volum total este reprezentată de cea mai recentă medie calculată pe trei ani disponibilă și publicată de Eurostat;

(c) portul maritim este situat pe o insulă și reprezintă singurul punct de acces la o regiune NUTS 3 din rețeaua globală;

(d) portul maritim este situat într-o regiune ultraperiferică sau periferică, în afara unei suprafețe cu raza de 200 de km de la cel mai apropiat port din rețeaua globală.”

Construcția portului Midia a început în anul 1949 odată cu construirea digului de larg pe direcția Nord-Sud, ca punct terminal al Canalului Dunăre - Marea Neagră în prima variantă, dar lucrările au fost oprite în 1953, odată cu oprirea lucrărilor la canal. Lucrările la construcția portului Midia au fost reluate în anul 1975, odată cu reînceperea lucrărilor la Canalul Dunăre - Marea Neagră (fiind punct terminal al Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari) și cu construcția Combinatului Petrochimic de la Năvodari. Din proiect s-au finalizat digurile de larg și o parte din danele operative.

Portul Midia acoperă o suprafață de 834 ha, dintre care 234 ha uscat și 600 ha apă, dispune de 14 dane, dintre care 11 dane operaționale și 3 dane ale șantierului naval, lungimea totală a cheurilor este de 2,24 km iar adâncimile la dane variază între 7 și 9 m.

Între portul Midia - digul de sud și portul Constanța – poarta 2 este o distanță de 16,7 km ceea ce îl face impropriu catalogării acestuia ca port maritim în sensul Regulamentului (UE) nr. 1315/2013.

Punerea în aplicare și în portul Midia a cerințelor specifice instituie prin Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 în ceea ce privește infrastructura, aplicațiile telematice, echipamentele și serviciile nu este posibilă.

Există zone vaste din portul Midia care nu sunt încă dezvoltate, și anume: 73 ha (fără cheu de acostare) care sunt închiriabile și 48 ha nesistematizate ce necesită lucrări de viabilizare.

Portul Constanţa împreună cu portul Midia formează un complex portuar și este necesar să se asigure punerea în aplicare în mod corespunzător a cerințelor Regulamentul (UE) nr. 1315/2013.

Odată cu extinderea spre nord a portului Constanța prin alipirea portului Midia vor putea fi dezvoltate proiecte de modernizare a infrastructurii existente în Midia prin atragerea de fonduri europene nerambursabile, va oferi cadrul necesar pentru atragerea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!