Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 13.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 24.05.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de act normativ se propune aprobarea declanşării procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, amplasamentul lucrării, conform variantei finale a studiului de fezabilitate, lista proprietarilor/deținătorilor imobilelor aşa cum rezultă din evidențele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și ale unităţilor administrativ – teritoriale, precum și aprobarea sumelor individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov – Apața și 3. Cața – Sighișoara”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa – judeţul Braşov, pentru unităţile administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara – judeţul Mureş şi pentru unitatea administrativ-teritorială Belin – judeţul Covasna, prevăzute în Anexa nr. 2.
Planul cu amplasamentul imobilelor a fost avizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba pentru localităţile Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa – judeţul Braşov, localităţile Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara – judeţul Mureş şi localitatea Belin – judeţul Covasna, situat pe amplasamentul lucrării menţionate.
Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului este necesară suma de 9.515.184,03 lei aferentă imobilelor cuprinse în Anexa nr. 2. Această valoare reprezintă suma despăgubirilor din Raportul de evaluare nr. 160/05.02.2019, întocmit de către evaluatori autorizaţi ANEVAR, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

Click to listen highlighted text!