Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 08.05.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 20.05.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

1. Descrierea situaţiei actuale
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” - S.A. a fost elaborat având în vedere:
- prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice;
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli;
- prevederile O.M.F.P nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, conform căruia, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 reprezentând credite bugetare îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv cheltuieli.
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit. b din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019.
Cheltuielile de natură salarială au fost majorate ca urmare a:
- reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării
unor creşteri salariale în anul 2018 şi a creşterii numărului mediu de personal în anul 2019, de la 4.402 la 5.033, cu respectarea corelației câștig mediu brut lunar pe salariat și productivitatea muncii.
Creșterea numărului mediu de personal provine, în special, din angajarea eșalonată de mecanici, electromecanici, operatori, etc., pentru Magistrala V de metrou – secțiunea Eroilor – Râul Doamnei, cu 6 luni înainte de punerea în funcțiune a acesteia, în trimestrul IV 2019.
Societatea prezintă un buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 dezechilibrat, subvenția alocată (375.300,00 mii lei) reprezentând 55% din necesarul fundamentat (680.000,00 mii lei), fapt ce conduce la o neacoperire a cheltuielilor privind activitatea curentă a metroului de 304.700,00 mii lei.
Societatea încheie exercițiul financiar al anului 2018 cu o pierdere în valoare de 193.927,52 mii lei, din care 188.353,75 mii lei reprezintă cheltuieli de judecată definitive în cadrul obiectivului Magistrala V, Secțiunea Râul Doamnei – Hașdeu.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-consultare
In cadrul acestei rubrici se vor indica articolele din proiectul de act normativ pentru care exista o propunere de modificare
Selecteaza fisierul
E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!