Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 07.03.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 18.03.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI), înfiinţată prin Convenția de la Geneva din 1948, cu sediul la Londra, este instituţia specializată din sistemul Naţiunilor Unite în domeniul navigației maritime comerciale internaţionale şi are ca scop principal elaborarea cadrului juridic, tehnic şi organizatoric pentru siguranţa navigaţiei, asigurarea securității navelor şi a instalațiilor portuare şi prevenirii poluării mediului marin de către nave.

România este stat membru al acestei organizații ca urmare a aderării, prin Decretul nr.114/1965, la Convenţia de la Geneva din 1948 privind crearea OMI şi în prezent este parte la toate convenţiile internaţionale principale privind siguranţa maritimă, securitatea maritimă şi prevenirea poluării mediului marin de către nave, adoptate sub egida organizației.

În vederea realizării scopurilor sale, OMI organizează conferințe internaționale și sesiuni ale Adunării statelor membre și ale comitetelor sale, pentru adoptarea convențiilor maritime, codurilor și rezoluțiilor în materie.

Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta, cunoscută sub abrevierea MARPOL, este cea mai importantă convenţie privind prevenirea poluării mediului marin de către nave, atât din cauze care ţin de operarea navelor, cât şi din cauza unor accidente. România a aderat la MARPOL prin Legea nr. 6/1993.

Anexa VI - Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave a fost adoptată prin Protocolul din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta. România a aderat la Protocolul din 1997 şi implicit a acceptat anexa VI la MARPOL prin Legea nr. 269/2006.

Anexa VI la MARPOL a fost amendată ulterior prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin (MEPC). Toate amendamentele la Anexa VI la MARPOL au fost preluate în legislația națională prin ordine ale ministrului transporturilor.

Conform regulii 22 paragraful 1 din anexa VI la MARPOL, fiecare navă trebuie să aibă la bord un Plan de management al randamentului energetic al navei (SEEMP), specific acelei nave.

Regula 22 paragraful 3 prevede că planul SEEMP al navei trebuie să fie elaborat ţinând cont de liniile directoare adoptate de OMI. Aceste linii directoare au fost adoptate în 2012 prin Rezoluţia MEPC.213(63) (publicată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 181/2015) și revizuite ulterior, în 2016, prin rezoluția MEPC.282(70) (publicate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1489/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2015 pentru publicarea unor linii directoare necesare punerii în aplicare a anexei VI la MARPOL, adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin rezoluții ale Comitetului pentru protecția mediului marin).

Conform regulii 22 paragraful 2 din anexa VI la MARPOL, în cazul navelor cu tonajul brut de 5000 sau mai mare, SEEMP trebuie să includă o descriere a metodologiei care va fi utilizată pentru colectarea datelor privind consumul de combustibil lichid al navei, cerute de regula 22A paragraful 1 din anexa VI la MARPOL, precum şi procedurile care vor fi utilizate pentru raportarea acestor date către Administraţia navei. Conform liniilor directoare adoptate de OMI prin rezoluția MEPC.282(70), metodologia și procedurile menționate anterior sunt incluse în partea a II-a a SEEMP.

De asemenea, în conformitate cu regula 5 paragraful 4.5 din anexa VI la MARPOL, Administraţia trebuie să se asigure că pentru fiecare navă căreia i se aplică regula 22A privind colectarea şi raportarea datelor referitoare la consumul de combustibil al navei, planul SEEMP este în conformitate cu regula 22 paragraful 2 din anexa VI la MARPOL. Aceasta trebuie să se facă înainte de începerea colectării datelor, și anume 1 ianuarie 2019. Confirmarea conformităţii trebuie să fie furnizată navei şi păstrată la bord. Modelul recomandat de OMI pentru documentul de confirmare a conformității Părții a II-a a SEEMP cu regula 22 paragraful 2 din anexa VI la MARPOL este prevăzut în circulara MEPC.1/Circ.876 din 16 aprilie 2018 - Exemplu de model pentru confirmarea conformității, transmiterea din timp a Părții a II-a a SEEMP referitoare la Planul de colectare a datelor privind consumul de combustibil lichid al navei și verificarea ei la timp în conformitate cu regula 5.4.5 din anexa VI la MARPOL.

Prezentul ordin a fost elaborat ținând cont de prevederile circularei MEPC.1/Circ.876 din 16 aprilie 2018.

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2 pct. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de autoritate de stat asigură ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin statului din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte și respectiv în calitatea sa de organ de specialitate al administrației publice centrale, ia măsuri de aplicare a convențiilor internaționale din domeniul său de activitate, la care România este parte.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!