Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 27.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 11.03.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Metodele comune de siguranță („MCS”) descriu modul în care sunt evaluate nivelurile de siguranță, îndeplinirea obiectivelor de siguranță și respectarea altor cerințe privind siguranța.
În conformitate cu articolul 6 alineatul (5) din Directiva (UE) 2016/798, MCS-urile trebuie revizuite la intervale regulate, ținându-se cont de experiența dobândită prin aplicarea lor și de dezvoltarea globală a siguranței feroviare, cu obiectivul de a menține siguranța în general și, în cazurile în care este posibil din punct de vedere practic și rezonabil, de a o îmbunătăți în mod continuu.
După eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, autoritatea națională de siguranță ar trebui să desfășoare activități de supraveghere pentru a verifica dacă în decursul operațiunilor se folosesc efectiv modalitățile sistemului de management al siguranței și dacă toate cerințele necesare sunt respectate în permanență.
În conformitate cu articolul 17 alineatele (1) și (8) din Directiva (UE) 2016/798, în cazurile în care întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură sunt de asemenea entități responsabile cu întreținerea care nu sunt certificate în conformitate cu articolul 14 alineatul (4) din Directiva (UE) 2016/798, activitățile de supraveghere întreprinse de autoritățile naționale de siguranță pentru a verifica aplicarea MCS-urilor relevante menționate la articolul 6 din Directiva (UE) 2016/798 de către entitățile responsabile cu întreținerea reprezintă mijloace justificate de supraveghere a eficacității sistemelor de management al siguranței ale acestor întreprinderi feroviare și administratori de infrastructură.
Supravegherea ar trebui să vizeze în primul rând activitățile care sunt considerate de o autoritate națională de siguranță ca dând naștere celor mai grave riscuri sau pe cele în cazul cărora controlul riscurilor este cel mai precar. În acest scop, autoritatea națională de siguranță ar trebui să elaboreze și să implementeze o strategie și unul sau mai multe planuri de supraveghere bazate pe riscuri, în care să indice modul în care își orientează activitățile și își stabilește prioritățile în scopul supravegherii.
Măsurile de aplicare a legislației luate de autoritățile naționale de siguranță pentru a se asigura că întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură respectă obligațiile legale menționate la articolul 17 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/798 ar trebui să fie proporționale cu orice riscuri la adresa siguranței sau cu gravitatea potențială a consecințelor oricărei nerespectări a obligațiilor lor legale.
Pentru a putea îndeplini sarcinile care îi revin în temeiul articolului 16 alineatul (2) litera (i) din Directiva (UE) 2016/798, autoritatea națională de siguranță ar trebui să aprecieze, pe baza rezultatelor activităților sale de supraveghere, eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguranței.
Autoritatea națională de siguranță care efectuează supravegherea utilizează și, în cazurile în care este relevant, împărtășește informațiile pe care le-a cules în ceea ce privește performanța sistemului de management al siguranței pe parcursul activităților sale de supraveghere, în scopul reînnoirii sau al actualizării certificatelor unice de siguranță sau a autorizațiilor de siguranță.
Autoritatea națională de siguranță:
- publică și comunică părților interesate relevante punctele sale de vedere cu privire la performanțele generale în materie de siguranță din statul membru respectiv;
- publică și comunică părților interesate relevante punctele sale de vedere cu privire la eficacitatea cadrului de reglementare în domeniul siguranței;

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

   
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!