Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 15.02.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 26.02.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Procedurile de expropriere aplicabile sunt cele prevăzute de Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia, pentru acele imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aferent proiectului.

În conformitate cu art. 5 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, expropriatorul a întocmit o documentație tehnico – economică cuprinzând coridorul de expropriere stabilit pe baza studiului de fezabilitate în varianta finală, şi lista proprietarilor imobilelor care constituie coridorul de expropriere așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ – teritoriale, care cuprinde și sumele individuale aferente despăgubirilor estimate de către expropriator pe baza unui raport de evaluare întocmit, având în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici.

Pentru prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului se propune aprobarea sumei de 8.875 mii lei necesară despăgubirilor imobilelor proprietate privată care urmează a fi supuse procedurii de expropriere, respectiv pentru un număr de 309 de imobile, în suprafață totală de 227.479 mp în conformitate cu anexa nr. 2 la proiectul de act normativ.

Suma de 8.875 mii lei aferentă imobilelor prevăzute în anexa nr. 2, rezultă din raportul de evaluare pe anul 2018, întocmit de către SC SPECIALIST CONSULTING SRL prin expertul autorizat ANEVAR, dl. Cioroianu Ovidiu-Vasile, având legitimația nr. 11485, valabilă pe anul 2018, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile legale în materie de expropriere, raportul de evaluare se întocmește avându-se în vedere expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 8 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „expertul evaluator […] este obligat să se raporteze la expertizele întocmite şi actualizate de camerele notarilor publici, potrivit art. 111, alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

     1) aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut în anexa nr. 1;

     2) aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de interes național și care se află pe raza teritorială a localității Frătești și a municipiului Giurgiu din județul Giurgiu;

3) aprobarea listei proprietarilor de imobile proprietate privată, care se propun a fi expropriate, precum și aprobarea sumei aferente justelor despăgubiri, în cuantum total de 8.875 mii lei, pentru despăgubirea unui număr de 309 de imobile având o suprafață totală de 227.479 mp, în conformitate cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!