Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 30.01.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 10.02.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările și completările ulterioare și potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 405/08.12.1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR), precum şi ale Ordinului MTCT nr. 1185/2006 privind desemnarea Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" ca autoritate naţională de supervizare, organism tehnic specializat pentru îndeplinirea funcţiei de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă, la nivel naţional, AACR are atribuţii şi competenţe în autorizarea şi supravegherea agenților aeronautici civili.
În prezent, în conformitate cu reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex RACR-AD-AACDA, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr.1448/2014, AACR autorizează agenți economici pentru desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul aeroportuar:
Cod AAC: construcții şi/sau montaj, reparații elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente;
Cod AAD: distribuție de echipamente și utilaje speciale pentru activități aeroportuare, (auto)vehicule speciale, instalații şi sisteme cu specific aeroportuar, destinate şi utilizate în categoriile de activităţi aeroportuare inclusiv pentru întreținerea şi funcţionarea aerodromurilor;
Cod AAP: proiectare elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente;
Cod AAS: lucrări speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare şi sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian);
Cod AAZ : alte activităţi cu impact asupra siguranţei zborului: servicii de salvare și stingerea incendiilor.
Având în vedere:
• Regulamentul (UE) nr.139/2014, Anexa III - Part. ADR.OR.D.10: Activităţi contractate, şi
• prevederile art.63 alin.(1) lit. c) din OG nr. 29/1997 privind Codul aerian republicată, cu modificările și completările ulterioare,
AACR a elaborat proiectul de Reglementare aeronautică civilă română RACR-AD-AACDA, ediţia 2018 privind autorizarea agenților aeronautici civili din domeniul aeroportuar prin care:
• se elimină autorizarea activităţilor cod AAS, AAD, AAZ;
• se precizează elementele de infrastructură de aerodrom și echipamentele care concură direct la siguranța zborului aferente activităților codurilor AAP și AAC, după cum urmează:
Cod AAP: Proiectare elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente:
i) suprafețe de mișcare: piste, căi rulare și platforme pentru aeronave, semne și marcaje, inclusiv pentru heliporturi;
(ii) suprafețe de siguranţă: suprafețe pavate şi înierbate, panouri de semnalizare, semne și marcaje;
(iii) echipamente aferente suprafețelor de mișcare: instalații de iluminat și balizaj luminos.

Cod AAC: Construcții şi/sau montaj, reparații elemente de infrastructură de aerodrom şi echipamente:
(i) Construcții şi/sau montaj elemente de infrastructură de aerodrom și echipamente menționate la cod AAP, cu excepţia suprafețelor înierbate;
(ii) Executare de lucrări de reparații:
- suprafețe pavate (piste, căi rulare, platforme pentru aeronave și acostamente);
- suprafețe de siguranţă: suprafețe înierbate (banda pistei, suprafețe de siguranţă la capăt de pistă, prelungiri degajate, prelungiri de oprire);
- sisteme de balizaj luminos.
Proiectul de reglementare RACR–AD–AACDA, ediția 2019, contribuie la actualizarea cadrului naţional de reglementare în domeniul aviaţiei civile, de realizare şi menținere a siguranţei zborului, în conformitate cu cerinţele Codului Aerian al României, precum şi cu regulamentele europene aplicabile şi permite dezvoltarea ulterioară a procedurilor şi instrucțiunilor de aeronautică civilă privind conformarea adecvată cu cerințele/ standardele de referință.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

  

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!