Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 25.01.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 05.02.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Modernizarea drumului s-a concretizat într-un proiect mixt de investiţie, care cuprinde atât obiecte noi necesare, care să asigure drumului condiţii de siguranţă şi stabilitate în exploatare şi pentru siguranţa traficului, aşa cum rezultă şi din recomandările expertizelor tehnice de specialitate, respectiv sunt proiectate 2 viaducte noi şi iluminarea acestora, 5 poduri noi,  lărgirea platformei existente la 9 m, modernizarea amenajării intersecţiilor existente, trotuare în localităţile traversate. Lucrările de tip intervenţie pe elementele existente ale drumului sunt cele de ranforsare a sistemului rutier pe tronsoane omogene şi de realizare a unor tronsoane cu sistem rutier complet, reabilitarea a 3 poduri existente care nu necesită înlocuire, consolidarea taluzelor de rambleu şi debleu, sisteme de drenare/evacuare ape.

Suprafaţa estimată a terenului ocupat permanent/temporar

 

                Suprafaţa terenului necesară de expropriat este estimată la 5000 m2, pentru amenajarea de detaliu a elementelor intersecțiilor.

Studii de teren efectuate

Studiul topografic

 

Sistemul de coordonate folosit la ridicările topografice este STEREO`70 şi cote cu plan de referinţă Marea Neagră.

 

Studiul geotehnic

 

Studiul geotehnic a fost întocmit conform prevederilor normativului NP 074/2014, obiectivul fiind încadrat în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.

                Recomandările studiului geotehnic:

 • înlocuirea podeţelor, amenajarea albiilor aval şi amonte de podeţe, decolmatarea canalelor, amenajarea şanţurilor şi a rigolelor pe toată lungimea drumului;
 • pentru zonele afectate de instabilitate se recomandă: execuţia şanţurilor din beton cu impermeabilizarea acestora; preluarea apelor meteorice din amonte prin drenaje şi dirijarea lor în afara zonelor afectate; îndepărtarea completă a pământurilor din patul drumului pe adâncimi de 3-4 m şi înlocuirea acestuia cu pământ armat cu geosintetice; zidurile de căptuşire fundate direct; zidurile de sprijin fundate indirect;
 • întocmirea unui plan de monitorizare a deplasărilor orizontale şi verticale ale structurii de sprijin.

Studiul de trafic

 

                Pentru perioada de perspectivă 2020-2035 traficul de calcul variază între 0,430 m.o.s. pentru sectorul km 2+800-km 18+500 şi 0,180 m.o.s. pentru sectorul km 21+000-km 48+039. Sectorul km 2+800-km 18+500 se încadrează în clasa de trafic greu, iar sectorul de drum km 21+000-km 48+039 se încadrează în clasa de trafic mediu.

Profil longitudinal

 

Lucrările proiectate se vor desfăşura pe traseul existent. Declivitatea maximă nu depăşeşte 6,3% pe sectorul cuprins între km 2+800 – km 18+500 și 8,4% pe sectorul cuprins între km 21+800 – km 48+146.

Profil transversal

 

Lăţimea proiectată a platformei drumului este de 9,0 m din care 7,0 m parte carosabilă şi 2x1,0 m acostamente.                 Acostamentele vor fi impermeabilizate în totalitate având aceeași structură rutieră cu cea a părţii carosabile.

Structura rutieră            

 

                Dimensionarea structurii rutiere s-a făcut pentru perioada de perspectivă de 15 ani, pentru anul 2035, în concordanță cu normativul PD 177/2001 “Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide” .

Funcţie de degradările existente tipul soluţiilor a fost stabilit pe sectoare omogene :

 

Poziţie km.

Structura rutieră

2+800 – 5+700

21+000 – 25+700

47+100 – 48+039

- ranforsare  = 4 cm MAS16 strat de uzură + 6 cm BAD20 strat de legătură + 8 cm ABPC31,5 strat de bază + reprofilare

5+700 – 6+600

9+700 – 10+000

28+100 – 28+775

30+000 – 32+000

42+000 – 44+000

- structură rutieră nouă = 4 cm MAS16 strat de uzură + 6 cm BAD20 strat de legătură + 8 cm ABPC31,5 strat de bază + 25 cm strat superior de fundaţie piatră spartă + 50 cm strat inferior de fundaţie balast + 20 cm strat de formă

6+600 – 8+700

10+000 – 18+500

25+700 –  28+100

29+025 – 30+000

32+000  – 42+000

44+000 – 47+100

- structură rutieră nouă = 4 cm MAS16 strat de uzură + 6 cm BAD20 strat de legătură + 8 cm ABPC31,5 strat de bază + 25 cm strat superior de fundaţie piatră spartă + 12 cm strat inferior de fundaţie din mixtura existentă

Lucrări de consolidare

- Pentru sectorul cuprins între km 28+775-km 29+025 - având în vedere existența construcțiilor de locuințe învecinate se prevăd structuri atât cu rol de sprijin pe timpul execuției cât și de rezistență, din piloți secanți din beton armat în partea dinspre debleu, iar la partea dinspre rambleu un radier din beton armat fundat indirect, prin intermediul piloților forați de diametru mare, cu fișa de 18,0 m, așezați pe un singur rând, distanța interax între piloți va fi de max. 2,50 m. Este prevăzută excavarea materialului din terasamentul drumului pe toată adâncimea, pentru a elimina stratul de argilă cafenie saturată, cu proprietăți contractile. Înlocuirea acestui material și execuţia lucrărilor de terasamente se va face în conformitate cu prevederile STAS 2914-84. Structura de pământ armat cu geosintetice se va proiecta în concordanță cu prevederile normativului NP 075-2002.

- Pentru sectoarele cuprinse între km 5+900 - km 6+600 și km 8+700-km 9+700 execuția a două viaducte, având suprastructura formată din grinzi din beton precomprimat de 24 m lungime, dispuse joantiv, peste care se execută o placă de suprabetonare. Calea va fi de 7,80 m delimitată de două trotuare pietonale de câte 1,50 m fiecare. Primul viaduct va avea 29 de deschideri iar cel de al doilea 42 de deschideri. Viaductele sunt fundate indirect pe piloți forați de diametru mare Ø1,08 m, fișa de 18,0 m, solidarizați prin intermediul unor radiere din beton armat.

                Lucrările de consolidare existente, zidurile de sprijin vor fi reparate prin subzidire, căptuşire, refacere drenuri și şanţuri de gardă etc.

 Lucrări de colectare şi evacuare ape

                Pentru colectarea şi evacuarea apelor pluviale, sunt prevăzute, după caz, şanţuri sau rigole pereate. În zonele cu declivităţi mai mari de 4% sau mai mici de 0,25%, şanţurile și rigolele se vor proteja cu un pereu din beton de clasă minimă C35/45 în grosime de minim 10 cm.

                Se vor înlocui podeţele tubulare, casetate sau dalate cu lumina mai mică de 1,0 m, precum şi cele cu structuri foarte degradate, cu podeţe a căror lumină va fi minim 2,0 m.

                Toate celelalte podeţe se vor repara prin lucrări adaptate la situația existentă, tencuieli, intervenţii la camerele de cădere, timpane și racordări cu terasamentele, canale de descărcare, etc.

                La podeţele noi sau la cele existente se vor executa, dacă configuraţia terenului o permite, camere de cădere/liniştire precum şi amenajări aval la descărcarea apelor colectate prin podeţ. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de scurgere şi de evacuare a apelor pluviale se vor proiecta podeţe dalate suplimentare cu L = 2.00 m amplasate în zone depresionare la ramblee sau profile mixte.

                La traversarea prin localităţi, în dreptul acceselor la proprietăţi sau la intersecţia cu drumurile laterale, şanţurile vor fi continuizate prin intermediul podeţelor sau rigolelor cu plăcuţă carosabilă, scurgerea apelor fiind asigurată de-a lungul întregului traseu al drumului naţional.

Lucrări de poduri şi pasaje

Pe traseul DN 29D sunt 8 poduri, din care 5 poduri vor fi noi şi 3 poduri vor fi reabilitate.

 1. Poduri noi

Execuţia podurilor noi în amplasamentul celor existente se va realiza cu devierea circulației pe o variantă provizorie de circulație în amonte de podul existent.

Podurile noi sunt dimensionate în conformitate cu prevederile SR EN 1991-2, la modelul de calcul LM1, deschiderea acestora rezultând din calculul hidraulic, la debitele de calcul cu asigurarea de 2%.

 1. Pod km 14+920 peste pârâul Burla

Podul nou va avea 1 deschidere de 14,00 m și lungimea totală 21,10 m.

Suprastructura podului este alcătuită din 9 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu h=0,72 m, peste care se execută o placă de suprabetonare.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei fundate indirect pe piloți de Ø1,08 m, L=12,00 m.

Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,65 m. Trotuarele denivelate vor fi delimitate de parapet pietonal și parapet de siguranță de tip H4b.

Racordarea cu terasamentele este asigurată prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este: 10 mm hidroizolație, 3 cm BA8, 4 cm BAP16, 4 cm MAS 16.

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, execuţie protecţie maluri pe două rânduri placate cu beton şi protejate cu blocaj de anrocamente, traverse din beton, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. Pod km 16+600 peste pârâul Satului

Podul nou va avea 1 deschidere de 10,00 m și lungimea totală 17,10 m.

Suprastructura podului este alcătuită din 16 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu h=0,52 m, peste care se execută o placă de suprabetonare.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei fundate indirect pe piloți de Ø1,08 m, L=12,00 m.

Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,60 m. Trotuarele denivelate vor fi delimitate de parapet pietonal și parapet de siguranță de tip H4b.

Racordarea cu terasamentele este asigurată prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este: 10 mm hidroizolație, 3 cm BA8, 4 cm BAP16, 4 cm MAS 16.

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, execuţie pereu, traverse amonte şi aval şi blocaje din anrocamente, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. Pod km 17+520 peste pârâul Silişcani

Podul nou va avea 1 deschidere de 10,00 m și lungimea totală 17,10 m.

Suprastructura podului este alcătuită din 16 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu h=0,52 m, peste care se execută o placă de suprabetonare.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei fundate indirect pe piloți de Ø1,08 m, L=12,00 m.

Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,65 m. Trotuarele denivelate vor fi delimitate de parapet pietonal și parapet de siguranță de tip H4b.

Racordarea cu terasamentele este asigurată prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este:10 mm hidroizolație, 3 cm BA8, 4 cm BAP16, 4 cm MAS 16.

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, execuţie pereu, traverse amonte şi aval şi blocaje din anrocamente, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. Pod km 28+105 peste pârâul Drislea

Podul nou va avea 1 deschidere de 30,00 m și lungimea totală 42,10 m.

Suprastructura podului este alcătuită din 4 grinzi prefabricate din beton armat cu h=1,80 m.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei fundate indirect pe piloți de Ø1,08 m, L=12,00 m.

Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,75 m.

Trotuarele denivelate vor fi delimitate de parapet pietonal și parapet de siguranță de tip H4b.

Racordarea cu terasamentele este asigurată prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este:10 mm hidroizolație, 3 cm BA8, 4 cm BAP16, 4 cm MAS 16.

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, protecţie mal cu gabioane pe trei rânduri placate cu beton şi protejate cu blocaj de anrocamente, traverse, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. Pod km 30+971 peste torent la Trușești

Podul nou va avea 1 deschidere de 10,00 m și lungimea totală 17,10 m.

Suprastructura podului este alcătuită din 16 grinzi prefabricate din beton precomprimat cu h=0,52 m, peste care se execută o placă de suprabetonare.

Infrastructura podului este alcătuită din două culei fundate indirect pe piloți de Ø1,08 m, L=12,00 m.

Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,60 m. Trotuarele denivelate vor fi delimitate de parapet pietonal și parapet de siguranță de tip H4b.

Racordarea cu terasamentele este asigurată prin sferturi de con pereate.

Calea pe pod este: 10mm hidroizolație, 3 cm BA8, 4 cm BAP16, 4 cm MAS16.

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, execuţie pereu, traverse amonte şi aval şi blocaje din anrocamente, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. b)  Poduri reabilitate
 2. Pod km 7+300 peste râul Sitna

                Podul peste râul Sitna are 1 deschidere de 21,00 m și lungimea totală de 27,10 m. În secțiune transversală sunt prevăzute 8 grinzi din beton armat precomprimat cu secțiunea “T” cu h=93 cm. Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,65 m.

                Sunt prevăzute lucrări de reparații a podului existent, cu păstrarea elementelor de gabarit actuale și desfășurarea circulației cu restricții de viteză, care  vor fi etapizate astfel:

-Lucrările se vor realiza pe jumătate din lăţimea podului;

-Semnalizare rutieră și instituirea de restricţii;

-Desfacerea căii podului, a trotuarelor și a parapetului;

-Realizarea unor noi dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie;

-Refacerea straturilor căii în conformitate cu prevederile normativului AND 546-2013 (4 cm MAS16, 4 cm BAP16, 3 cm BA8 si 10 mm hidroizolație) și a trotuarelor denivelate în conformitate cu PD 165/2012;

-Prevederea de parapeți de siguranţă cu nivelul de protecţie H4b de delimitare a căii și reparația parapeților pietonali existenți;

-Lucrări de calibrare albie și execuţie protecţie maluri amonte și aval și a unui prag de fund în aval pentru împiedicarea afuierii fundaţiilor și coborârii talvegului;

-Refacerea sfertului de con amonte culeea Botoșani;

-Lucrări pe rampe: structura rutieră, parapet, rigole pe acostament.

- Lucrări de semnalizare definitivă.

 1. Pod km 7+466 peste pârâul Teioasa

                DN 29D traversează la km 7+466 paraul Teioasa pe un pod cu 1 deschidere de 10,20 m şi lungimea totală de 20,00 m. Suprastructura podului este realizată din două grinzi monolite din beton armat cu înălțimea de 80 cm, rigidizată cu 3 antretoaze de câmp și două de capăt, prevăzută cu console lungi la capătul cărora sunt socluri de parapet 0,20x0,30m, pe care sunt amplasati parapeții din beton armat de 1,0 m înălțime. Grinda este așezată pe culei prin intermediul unor aparate de reazem metalice

                Înălţimea elevaţiei culeii este de cca. 5.70 m. Culeele sunt fundate direct la adâncimea de 2,20 m, pe blocuri masive de fundaţie, de suprafaţă, din beton simplu.

                Podul are partea carosabilă de 6,00 m, iar între parapeți 7,50 m, fiind prevăzut cu trotuare la nivel, cu lățimi de 2x0,75 m.

Urmare expertizei tehnice se recomandă lucrări de reabilitare, cu modificarea elementelor de gabarit actuale și cu înlocuirea suprastructurii.

Podul va fi dimensionat în conformitate cu prevederile SR EN 1991-2, la modelul de calcul LM1, deschiderea acestuia rezultând dintr-un calcul hidraulic, la debitele de calcul cu asigurarea de 2%.

Lucrările vor fi executate etapizat astfel:

- Execuţia unei variante de circulație provizorii, aval de podul existent;

- Semnalizare rutieră și instituirea de restricţii;

- Desfacerea suprastructurii podului existent și realizarea unui suprastructuri noi. Suprastructura este realizată din 9 grinzi din beton armat precomprimat cu h=0,72 m si L=14,00 m, peste care se va executa o placă de suprabetonare și straturile căii conform prevederilor normativului AND 546-2013 (4 cm MAS16, 4 cm BAP16, 3 cm BA8 şi 10 mm hidroizolație);

- Realizarea consolidării infrastructurilor podului prin execuția de subzidiri la adâncimea de 2,50m;

- Refacerea banchetei de rezemare a grinzilor și amplasarea de aparate de reazem noi și dispozitive antiseismice. Realizarea unor noi dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie;

- Podul va avea două trotuare denivelate, delimitate de parapetul metalic de tip H4b și parapetul metalic pietonal;

- Racordarea cu terasamentele este asigurată prin realizarea unor sferturi de con pereate;

Alte lucrări: lucrări de calibrare albie, execuţie protecţie maluri amonte și aval, semnalizare definitivă și desfacere variantă provizorie de circulație.

 1. Pod km 31+516, peste pârâul Jijia

                Podul peste pârâul Jijia are 3 deschideri de (16,00+21,00+16,00) m și lungimea totală de 58,55 m. În secțiune transversală podul are 1 grindă din beton monolit – secțiune casetată, cu înălţimea de 1,25 m. Partea carosabilă pe pod este de 7,80 m încadrată de 2 trotuare de 1,65 m.

                Sunt prevăzute lucrări de reabilitare ale podului existent, cu modificarea elementelor de gabarit actuale, cu păstrarea structurii de rezistență, etapizate astfel:

-Lucrările se vor realiza pe jumătate din lăţimea podului;

-Semnalizare rutieră și instituirea de restricţii;

-Desfacerea căii podului, a bordurilor, trotuarelor și parapetului din beton armat;

-Reparații și refaceri ale formei și dimensiunilor elementelor geometrice din beton, la antretoaze și celelalte elemente cu degradări, cu înlocuirea armăturilor corodate și asigurarea acoperirii de beton;

-Realizarea consolidării infrastructurilor podului prin execuția de subzidiri la o adâncime de cca 2,50 m, sub cota afuierilor generale și a cămășuielilor din beton armat;

-Realizarea de dispozitive antiseimisce atât la culei cât şi la pile;

-Refacerea sistemului de tranziție rampă-pod, grindă de rezemare, dală de racordare, execuție consolă pentru dală precum și refacerea zidului de gardă și a zidurilor întoarse, hidroizolație, dren, cunetă dren, etc.;

-Realizarea scărilor şi casiurilor;

-Realizarea unor noi dispozitive de acoperire a rosturilor de dilataţie;

-Refacerea gurilor de scurgere cu prevederea prelungitoarelor până sub intradosul grinzilor;

-Refacerea straturilor căii în conformitate cu prevederile normativului AND 546-2013 (4 cm MAS16, 4 cm BAP16, 3 cm BA8 şi 10 mm hidroizolație) și a trotuarelor denivelate în conformitate cu PD 165/2012;

-Prevederea parapetelor de siguranţă cu nivelul de protecţie H4b și parapetelor metalice pietonale;

-Lucrări de calibrare albie și execuţie protecţie maluri amonte și aval;

-Refacerea sfertului de con amonte culeea Botoșani;

-Lucrări pe rampe: structura rutieră, parapet, rigole pe acostament.

- Lucrări de semnalizare definitivă.

 

Intersecţii la nivel cu alte căi de comunicaţii

                DN 29D intersectează 18 drumuri publice, din care drumuri clasificate:  DJ282, DJ283 si DN24C. Drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de minim 25 m cu aceeași structură rutieră ca și pe drumul național, iar intersecţiile vor fi sistematizate în funcţie de traficul atras de acestea, conform normativului AND 600/2010 şi în funcţie de situaţia existentă, fără a afecta construcţiile existente.

                Amenajarea trecerii la nivel de la km 31+315 cu calea ferată Leţcani-Dorohoi, cu ecartament normal,  se va realiza prin înlocuirea elementelor carosabile între linii cât și cele de intrare –ieșire în zona liniei de cale ferată cu elemente noi în soluţie modernă astfel încât traversarea să se realizeze în condiţii de confort pentru diminuarea şocului transmis.

 

Siguranta circulaţiei

                În zonele intravilane, unde traficul pietonal este consistent, sunt prevăzute trotuare pietonale.

                Se vor amenaja alveolele pentru mijloacele de transport în comun, în afara părţii carosabile precum şi refugii sau locuri de parcare, structura rutieră fiind similară cu cea a drumului;

                Pe sectoarele periculoase și cu ramblee înalte se prevăd parapeţi metalici tip H1, H4b, iar pe poduri se prevăd parapeţi tip H4b. Pe părțile laterale ale parapetului marginal se vor monta din 6 m în 6 m fluturași reflectorizanți.

                Parapeții de protecție vor respecta ”Normativul pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi" - AND 593/2012.

                Se va prevedea iluminarea intersecțiilor dintre drumul național și celelalte drumuri clasate precum și a viaductelor, prin dispunerea de panouri fotovoltaice și corpuri de iluminat de tip LED.

                Utilitățile de pe amplasament se vor proteja / reloca.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

Anexa

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

 • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

 • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

 • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

 • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!