Bine ati venit la Ministerul Transporturilor   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la Ministerul Transporturilor

Data publicării: 18.01.2019

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii: 29.01.2019

 

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

 

Scurta descriere a reglementării:

 

Pentru activitățile prestate, Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” (AACR) practică tarifele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în baza prevederilor Codului aerian civil, cu modificările și completările ulterioare.
Având în vedere dispozițiile art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/373 al Comisiei din 1 martie 2017 de stabilire a unor cerințe comune pentru furnizorii de management al traficului aerian/servicii de navigație aeriană și de alte funcții ale rețelei de management al traficului aerian și pentru supravegherea acestora, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 482/2008, a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) nr. 1034/2011, (UE) nr. 1035/2011 și (UE) 2016/1377, precum și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 677/2011, conform cărora furnizori de servicii de proiectare de proceduri zbor instrumental se supun unor proceduri de certificare, coroborate cu cele ale Reglementării aeronautice civile române RACR-CPPZI “Cerinţe privind proiectarea şi aprobarea procedurilor de zbor instrumental", ediţia 2/2018, aprobate prin OMT nr. 1307/2018, conform cărora Autoritatea Aeronautică Civilă Română certifică furnizorii de servicii de proiectare proceduri, AACR propune prin adresa nr. 35460/13.12.2018, introducerea în anexa la OMT nr.1305/2012, Capitolul 10 “Autorizarea şi supravegherea altor agenţi cu activităţi pentru aviaţia civilă”, a cinci noi tarife, corespunzătoare activităților prestate în relația cu furnizori de servicii de proiectare proceduri.
Acestea se referă la: 10.15.1 “Autorizarea organizațiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental”; 10.15.2 „Supravegherea în vederea menținerii condițiilor de autorizare”; 10.15.3 „Modificarea autorizaţiei prin schimbarea datelor administrative de funcţionare”; 10.15.4 „Modificarea condiţiilor/privilegiilor autorizaţiei”.
Ca urmare a introducerii acestor noi tarife, este necesară eliminarea tarifului de la poziția 11.3.2 “Supravegherea organizațiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumental”, de la Capitolul 11 „Alte prestații în domeniul aeronautic” din Anexa la OMT nr. 1305/2012.

 

Documente supuse consultării
Instrument de motivare

Text proiect

 

 

 

Documentele pot fi consultate şi în cadrul Punctului de Informare de la ministerul Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

 

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Transporturilor – Direcţia  Comunicare, Relaţia cu  Sindicatele, Patronatele si Organizaţiile  Neguvernamentale – Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti

  • Prin depunere la Registratura Ministerului Transporturilor - Bdul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucureşti, Poarta G

  • Prin fax la numărul de telefon 021-319.61.29

  • Prin poşta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

  • Prin formularul E-consultare

 

Propuneri primite

 

Propuneri primite de la

Data receptiei

 
   

 

 

Documente conexe

 

Prezentat în

Şedinţa

Data

 

E-petitie
Selecteaza fisierul
E-cerere544
Selecteaza fisierul
Click to listen highlighted text!